Nadace od roku svého vzniku do roku 2016 podpořila 62 neziskových organizací a tři rodiny
a vyplatila jim nadační příspěvky v celkové výši 11.950.494 Kč  Podrobnosti o podpořených
organizacích a projektech najdete v odkazech jednotlivých roků.

ROK VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ
2006 649 900 Kč 11
2007 568 140 Kč 11
2008 873 820 Kč 15
2009 1 092 234 Kč 18
2010 1 119 140 Kč 14
2011 1 177 050 Kč 17
2012 1 161 200 Kč 20
2013 1 283 200 Kč 18
2014 1 145 810 Kč 18
2015 1 228 000 Kč 17
2016 1 652 000 Kč 24

 

Graf rozdělení příspěvků podle cílových skupin
Přehled vyplacených příspěvků v letech 2006 - 2014
členěný podle cílových skupin podpořených organizací

Název organizace Příspěvky      v Kč
ACET ČR o.s. 79 154
Amalthea o.s. 60 000
Cestou necestou 210 000
Dům tří přání 480 000
Fond ohrožených dětí 295 000
HoSt Home - Start Česká republika 400 000
Dětský domov Husita 452 500
INEX SDA 45 000
LATA 741 200
MIKÁDO  25 000
Občanské sdružení Smíšek 108 310
Oblastní charita Kutná Hora 20 000
Rodina sv. Zdislavy 439 000
Sdružení pěstounských rodin Brno 106 000
Soukromý dětský domov SOS92, Korkyně 50 000
Jelínkovi - příspěvek pěstounské rodině 70 000
Ohrožené děti a mládež 3 581 164
ANGELMAN. CZ 7 000
Asociace rodičů a přátel zdrav.post., klub Hornomlýnská 322 320
Asociace rodičů a přátel zdrav.post., klub Vel.Meziříčí 68 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených - Centrum pro dětský sluch Tam Tam 300 000
I MY o.p.s. 12 500
Klub nemocných cystickou fibrózou 330 000
Loutky v nemocnici 30 000
Mirabilis 81 900
Sdružení svět naděje 30 000
Společnost pro mukopolysacharidosu 50 000
WILLÍK-o.s.rodičů s Williamsovým syndromem 5 400
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 100 000
Zavadilovi - příspěvek rodině s postiženými dětmi 118 950
Nemocné a handicapované děti 1 456 070
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje 43 600
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 225 000
Gaudia proti rakovině o.s. 50 000
Hospic sv. Alžběty 100 000
Hospic sv. Jana Neumanna 300 000
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. 325 000
Hospicové hnutí Vysočina 220 000
InternetPoradna.cz o.s. 298 740
Kapka 97, obč.sdr. onkologických pacientů a přátel 15 000
Ledovec 260 000
LORM 662 000
Společnost "E" 30 000
Společnost na podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 24 500
Společnost na podporu lidí s mentál. postižením v ČR, Jablonec n.N.,  o.s. SK Sluníčko 10 000
Tyfloservis 50 000
Nemocní a handicapovaní dospělí 2 613 840
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 52 500
Kolpingova rodina 767 120
Persefona 72 000
Ohrožené matky s dětmi 891 620
FC ROMSTAR o.s. 30 000
Junáci 22 000
Modřanská trojka 10 000
Občanské sdružení Hajnštejn     20 000
Zajíček na koni 319 000
Volný čas dětí a mládeže 401 000
TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum 126 800
Ostatní 126 800
 


Reference

"Děkujeme Vám za dlouhodobou finanční podporu, kterou nám poskytujete. Pro náš hospic je to "pevná půda pod nohama", která nám pomáhá v klidu se soustředit na naši službu."
Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka Domácí hospic Setkání Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájmem a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Je pro nas velkou ctí, že i nadále můžeme spolupracovt s Vaší nadací, která nám pomáhá budovat náš Svět naděje. Svět pro ty, kterým jejich limity brání zapojit se do volnočasových aktivit majoritní společnosti."
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...
"Je pro nás čest pracovat s tak úžasně "lidskou a přitom profesionální" nadací, která je jedinečná v naší republice. Díky lidem majícím otevřené srdce jako Vy, můžeme pečovat o těžce nemocné."
Ing. Michaela Čalounová, fundraiser Hospicová péče sv. Zdislavy Více...
"Děkujeme Vám za Vaši dlouholetou pomoc a podporu, myslím, že už můžu s určitou hrdostí jako jeden z "otců" Romstaru říct, že jste pomohli vybudovat poměrně kvalitně a skromně fungující spolek, ve kterém se realizují a angažují lidé, kteří by jinak často vůbec netušili, že existují šance a možnosti, jak něco dokázat."
Jaroslav Kundrát, Romstar z.s. Více...