Nadace od roku svého vzniku do roku 2017 podpořila 62 neziskových organizací a tři rodiny
a vyplatila jim nadační příspěvky v celkové výši 13.501.494 Kč  Podrobnosti o podpořených
organizacích a projektech najdete v odkazech jednotlivých roků.

ROK VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY POČET PODPOŘENÝCH ORGANIZACÍ
2006 649 900 Kč 11
2007 568 140 Kč 11
2008 873 820 Kč 15
2009 1 092 234 Kč 18
2010 1 119 140 Kč 14
2011 1 177 050 Kč 17
2012 1 161 200 Kč 20
2013 1 283 200 Kč 18
2014 1 145 810 Kč 18
2015 1 228 000 Kč 17
2016 1 652 000 Kč 24
2017 1 551 000 Kč 21

 


  


Reference

"Děkujeme Vám za dlouhodobou finanční podporu, kterou nám poskytujete. Pro náš hospic je to "pevná půda pod nohama", která nám pomáhá v klidu se soustředit na naši službu."
Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka Domácí hospic Setkání Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájmem a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Je pro nas velkou ctí, že i nadále můžeme spolupracovt s Vaší nadací, která nám pomáhá budovat náš Svět naděje. Svět pro ty, kterým jejich limity brání zapojit se do volnočasových aktivit majoritní společnosti."
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...
"Je pro nás čest pracovat s tak úžasně "lidskou a přitom profesionální" nadací, která je jedinečná v naší republice. Díky lidem majícím otevřené srdce jako Vy, můžeme pečovat o těžce nemocné."
Ing. Michaela Čalounová, fundraiser Hospicová péče sv. Zdislavy Více...
"Děkujeme Vám za Vaši dlouholetou pomoc a podporu, myslím, že už můžu s určitou hrdostí jako jeden z "otců" Romstaru říct, že jste pomohli vybudovat poměrně kvalitně a skromně fungující spolek, ve kterém se realizují a angažují lidé, kteří by jinak často vůbec netušili, že existují šance a možnosti, jak něco dokázat."
Jaroslav Kundrát, Romstar z.s. Více...