Nadační příspěvky v roce 2019

Nadace za období leden až srpen podpořila 14 neziskových organizací
a jednu rodinu a vyplatila nadační příspěvky ve výši 762 000 Kč.
Podpořená organizace/rodina Výše příspěvku v Kč
Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. 50 000
Dětský domov Husita, o.p.s. 60 000
FidoDido z.s. 45 000
Hornomlýnská, o.p.s. 60 000
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 50 000
I MY,o.p.s. 20 000
ITY z.s. 50 000
KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8, pobočný spolek 40 000
Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. 40 000
NADĚJE pro všechny o.s. 50 000
rodina Zavadilových 80 000
Sdílení, o.p.s. 50 000
SVĚT NADĚJE z.s.  50 000
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 50 000
Tyfloservis, o.p.s. 67 000
Příspěvky celkem 762 000