Aktuality

Děkujeme všem žadatelům  za účast v letošním grantovém řízení. Správní rada tímto zveřejňuje seznam organizací, jimž bude v letošním grantovém řízení udělen příspěvek.  Více...
Představujeme vám naši výroční zprávu za rok 2016 Více...
Děkujeme všem organizacím, které nám poslaly žádost o příspěvek! Více...
Nadace člověk člověku vyhlašuje v tomto roce uzavřené grantové řízení. Více...
Loňský rok byl jedenáctým rokem života naší nadace a výše námi darovaných příspěvků na dobročinné projekty dosáhla téměř 12 mil. Kč! Více...
Grantové řízení roku 2016 je uzavřeno. Děkujeme všem žadatelům za zaslání žádosti. 
Více...
Děkujeme všem organizacím, které nám zaslaly žádost o příspěvek.
Více...
Představujeme vám Výroční zprávu za rok 2015 Více...
Nadace člověk člověku vyhlašuje grantové řízení 2016 Více...
Loňský rok byl desátým rokem života naší nadace a zároveň výše námi darovaných příspěvků na dobročinné projekty přesáhla 10 mil. Kč! Více...
Seznam přijatých žádostí do grantového řízení 2015 Více...
Nadace člověk člověku vyhlašuje Grantové řízení roku 2015 Více...
Nadace za dobu svého působení již podpořila 49 neziskových organizací a dvě rodiny a vyplatila jim příspěvky převyšující 9 miliónů korun. Více...
Informace o zneužití naší e-mailové adresy Více...
Všem našim příznivcům, dárcům, spolupracovníkům i příjemcům nadačních příspěvků předkládáme výroční zprávu za rok 2013. Více...
Po dlouhých přípravách jsme zprovoznili naše nové webové stránky. Doufáme, že Více...
Výstava UJÍŽDÍME NA KOSTKÁCH! konaná během léta 2014 v areálu Lipnopoint Více...
Loňský rok byl osmým rokem života naší nadace a již po osmé jsme v rámci grantového řízení Více...
Řekli o nás 1.4.2013
Požádali jsme organizace, se kterými spolupracujeme již delší dobu, aby nám napsaly Více...