Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2008

Nadace v roce 2008 vyplatila příspěvky ve výši 873 820,-Kč a podpořila 14 občanských sdružení a 1 obecně prospěšnou společnost. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2008 ve formátu PDF.

Zajíček na koni o.s.
Podpořené projekty: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy“, „Letní integrační tábor s koňmi pro děti a rodiče“
Výše nadačního příspěvku: 178 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s.
Podpořené projekty: „Domov Dubenec“, „Připrav mě na život, ale doopravdy“
Výše nadačního příspěvku: 141 750,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořené projekty: „Terénní sociální práce v tréninkových bytech“,„Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu“
Výše nadačního příspěvku: 125 950,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořené projekty: „6. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“,„7. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 77 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Ledovec, o.s.
Podpořený projekt: „Horusárium“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Hospic sv. Jana N. Neumanna
Podpořený projekt: „Vzdělávání – prostředek k ulehčení umírajícím a jejich rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Rodina sv. Zdislavy, o.s.
Podpořený projekt: „Nový domov s tátou a mámou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

AMT centrum při FOD Opava, o.s.
Podpořený projekt: „AMT centrum“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: „Výkonný ředitel KNCF“
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Dům tří přání, o.s.
Podpořený projekt: „Fundraiser v Domě tří přání“
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Mirabilis, o.s.
Podpořený projekt: „Asistenční služba“
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

INEX SDA Brno
Podpořený projekt: „S chutí do toho“
Výše nadačního příspěvku: 20 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: „Výtvarný kroužek pro zdravotně postižené“
Výše nadačního příspěvku: 13 120,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Modřanská trojka
Podpořený projekt: „Sněhem jinak“
Výše nadačního příspěvku: 10 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí
Podpořený projekt: „Handicapované dítě v rodině – Sociální mapa regionu“
Výše nadačního příspěvku: 8 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Reference

"Děkujeme Vám za poskytnutí nadačního příspěvku. Pomohly jste nám nastavit některé systémové procesy. Pomohly jste nám dlouhodobě zajišťovat mzdu zdravotní sestry. Na začátku jste nám pomohly zajišťovat službu 25 pacientům a nyní jich můžeme mít dvojnásobek..."
Mgr. Andrea Kolaříková, Domácí hospic Setkání Více...
"Díky vaší finanční podpoře mohou sociálně znevýhodněné děti dostat příležitost setkat se s dobrovolníky, kteří jsou jim pozitivním vzorem, ukazují jim, jak lze smysluplně trávit volný čas. Vaše práce je pro nás velkou podporou a váš přístup inspirací!"
Antonie Chrástecká, koordinátorka dobrovolníků, DC Kladno Více...
"Děkujeme Vám za Vaši blízkost a podporu! Děkujeme Vám, že jsme letos s Vaší pomocí mohli již 345 rodinám stát po boku v péči o jejich těžce nemocné. Vaše pomoc je pro nás nedocenitelná. Je naší jistotou v našem nejistém financování a zároveň ji vnímáme jako ocenění naší práce."
Monika Marková, ředitelka, Hospic sv. Štěpána Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájmem a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Je pro nas velkou ctí, že i nadále můžeme spolupracovt s Vaší nadací, která nám pomáhá budovat náš Svět naděje. Svět pro ty, kterým jejich limity brání zapojit se do volnočasových aktivit majoritní společnosti."
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...