Informace pro příjemce nadačních příspěvků

Pro všechny příjemce nadačních příspěvků vyplývá dle uzavřené smlouvy s nadací o příspěvku povinnost předložit nadaci závěrečnou zprávu o čerpání příspěvku, příp. průběžnou zprávu o čerpání příspěvku.

Závěrečná zpráva o čerpání nadačního příspěvku

Prosíme všechny příjemce nadačního příspěvku o zaslání "Závěrečné zprávy o čerpání nadačního příspěvku", a to v termínu do 90 dnů od jeho použití, nejpozději pak dle termínu v níže uvedeném přehledu, dle roku vyplacení, jak vyplývá z uzavřených smluv.

Příspěvek vyplacený v roce 2016:

  • Termín dodání závěrečné zprávy: do 90 dnů od vyčerpání příspěvku
  • Nejzazší termín: 31.1.2018 pro roční projekty, 31.1.2019 pro dvouleté projekty, pro projekty s jinou dobou trvání termín určen ve smlouvě o příspěvku.

Příspěvek vyplacený v roce 2017:

  • Termín dodání závěrečné zpárvy: do 90 dnů od vyčerpání příspěvku
  • Nejzazší termín: 31.1.2019 pro roční projekty, 31.1.2020 pro dvouleté projekty, pro projekty s jinou dobou trvání termín určen ve smlouvě o příspěvku.

Záverečná zpráva Formulář ke stažení zde (50 kB).

Příloha závěrečné zprávy Formulář ke stažení zde (40 kB).

Průběžná zpráva o čerpání nadačního příspěvku

Žádáme příjemce nadačního příspěvku, kteří mají povinnost předložit Nadaci "Průběžnou zprávu o čerpání nadačního příspěvku", aby tak učinili v souladu s uzavřenou smlouvou.

Průběžná zpráva Formulář ke stažení zde (47 kB).

Příloha průběžné zprávy Formulář ke stažení zde (15,5 kB).