Aktuality

Grantové řízení roku 2016 je uzavřeno. Děkujeme všem žadatelům za zaslání žádosti. 
Více...
Děkujeme všem organizacím, které nám zaslaly žádost o příspěvek.
Více...
Představujeme vám Výroční zprávu za rok 2015 Více...
Nadace člověk člověku vyhlašuje grantové řízení 2016 Více...

Reference

Všechny reference
"Je pro nás čest pracovat s tak úžasně "lidskou a přitom profesionální" nadací, která je jedinečná v naší republice. Díky lidem majícím otevřené srdce jako Vy, můžeme pečovat o těžce nemocné."
Ing. Michaela Čalounová, fundraiser Hospicová péče sv. Zdislavy Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájeme a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Děkujeme za dlouholetou podporu našich projektů, v současné době spolupracujeme na projektu "Podpora sourozenců a nezletilých maminek". Velice si vážíme Vaší pomoci a zájmu o naše děti a naši práci."
Mgr. Igor Grimmich, ředitel Dětský domov HUSITA, o.p.s. Více...
"Podpora dárců nám umožňuje profesionálně a citlivě poskytovat sociální služb pro vlastní, adoptivní a pěstounské rodiny a předcházet tím umísťování dětí do ústavní péče."
David Svoboda, ředitel Amalthea Více...

Poslání nadace

Účelem Nadace člověk člověku je svým programem a svou činností vzbudit a podpořit zájem o přirozenou lidskou pomoc člověka člověku zaměřenou na děti a rodinu, jako základ úspěšné a fungující společnosti, dále pak o vzájemnou lidskou pomoc v tíživých životních a sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi. Nadace podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže. Nadace rovněž podporuje projekty, jejichž cílem je pomoci handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Více...

Nadaci člověk člověku můžete podpořit zasláním částky v jakékoliv výši na náš účet č. 205270370/0300  Více...

Pomáhají nám