Aktuality

Loňský rok byl jedenáctým rokem života naší nadace a výše námi darovaných příspěvků na dobročinné projekty dosáhla téměř 12 mil. Kč! Více...
Grantové řízení roku 2016 je uzavřeno. Děkujeme všem žadatelům za zaslání žádosti. 
Více...
Děkujeme všem organizacím, které nám zaslaly žádost o příspěvek.
Více...
Představujeme vám Výroční zprávu za rok 2015 Více...

Reference

Všechny reference
"Je pro nás čest pracovat s tak úžasně "lidskou a přitom profesionální" nadací, která je jedinečná v naší republice. Díky lidem majícím otevřené srdce jako Vy, můžeme pečovat o těžce nemocné."
Ing. Michaela Čalounová, fundraiser Hospicová péče sv. Zdislavy Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájeme a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Děkujeme za dlouholetou podporu našich projektů, v současné době spolupracujeme na projektu "Podpora sourozenců a nezletilých maminek". Velice si vážíme Vaší pomoci a zájmu o naše děti a naši práci."
Mgr. Igor Grimmich, ředitel Dětský domov HUSITA, o.p.s. Více...
"Podpora dárců nám umožňuje profesionálně a citlivě poskytovat sociální služb pro vlastní, adoptivní a pěstounské rodiny a předcházet tím umísťování dětí do ústavní péče."
David Svoboda, ředitel Amalthea Více...

Poslání nadace

Účelem Nadace člověk člověku je svým programem a svou činností vzbudit a podpořit zájem o přirozenou lidskou pomoc člověka člověku zaměřenou na děti a rodinu, jako základ úspěšné a fungující společnosti, dále pak o vzájemnou lidskou pomoc v tíživých životních a sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi. Nadace podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže. Nadace rovněž podporuje projekty, jejichž cílem je pomoci handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Více...

Nadaci člověk člověku můžete podpořit zasláním částky v jakékoliv výši na náš účet č. 205270370/0300  Více...

Pomáhají nám