Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2006

Nadace v roce 2006 vyplatila nadační příspěvky ve výši 649.900,- Kč a podpořila 10 občanských sdružení a 1 církevní právnickou osobu. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2006 ve formátu PDF (3.7 MB).

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořený projekt: „5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

LATA – Programy pro ohroženou mládež
Podpořené projekty: „Přímou cestou“ a „Ve dvou se to lépe táhne“
Výše nadačního příspěvku: 200.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Dům tří přání
Podpořený projekt: „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“
Výše nadačního příspěvku: 75.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Zajíček na koni
Podpořený projekt: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“
Výše nadačního příspěvku: 50.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: „Sociální fond pro nemocné cystickou fibrózou“
Výše nadačního příspěvku: 30.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Loutky v nemocnici
Podpořený projekt: „Loutky v nemocnici“
Výše nadačního příspěvku: 30.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Mirabilis
Podpořený projekt: „Zvyšování kvality asistenční služby“
Výše nadačního příspěvku: 27.900,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení
Podpořený projekt: „Nový domov s mámou a tátou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 25.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Junák – svaz skautů a skautek, středisko, „Moravská Orlice“ Moravské Budějovice
Podpořený projekt: „Lanové aktivity – inovace v programu pro děti a mládež“
Výše nadačního příspěvku: 22.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Oblastní charita Kutná Hora
Podpořený projekt: „Domek – terénní práce v rodinách“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: „Videotrénink interakcí v azylovém domě pro matky s dětmi“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Reference

"Děkujeme Vám za poskytnutí nadačního příspěvku. Pomohly jste nám nastavit některé systémové procesy. Pomohly jste nám dlouhodobě zajišťovat mzdu zdravotní sestry. Na začátku jste nám pomohly zajišťovat službu 25 pacientům a nyní jich můžeme mít dvojnásobek..."
Mgr. Andrea Kolaříková, Domácí hospic Setkání Více...
"Díky vaší finanční podpoře mohou sociálně znevýhodněné děti dostat příležitost setkat se s dobrovolníky, kteří jsou jim pozitivním vzorem, ukazují jim, jak lze smysluplně trávit volný čas. Vaše práce je pro nás velkou podporou a váš přístup inspirací!"
Antonie Chrástecká, koordinátorka dobrovolníků, DC Kladno Více...
"Děkujeme Vám za Vaši blízkost a podporu! Děkujeme Vám, že jsme letos s Vaší pomocí mohli již 345 rodinám stát po boku v péči o jejich těžce nemocné. Vaše pomoc je pro nás nedocenitelná. Je naší jistotou v našem nejistém financování a zároveň ji vnímáme jako ocenění naší práce."
Monika Marková, ředitelka, Hospic sv. Štěpána Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájmem a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Je pro nas velkou ctí, že i nadále můžeme spolupracovt s Vaší nadací, která nám pomáhá budovat náš Svět naděje. Svět pro ty, kterým jejich limity brání zapojit se do volnočasových aktivit majoritní společnosti."
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...