Správní rada nadace

Ing. Šárka Šnobrová, předsedkyně správní rady
Nadaci se věnuji ve svém volném čase od jejího založení v roce 2006. Protože nemáme v nadaci žádné zaměstnance, spolu s mými kolegyněmi se dělíme o veškerou práci od obyčejného úředničení, přes shánění financí až po rozdělování finanční pomoci.  Velmi mě těší poznávání neziskových organizací a setkávání s lidmi, kteří v nich pracují.  Bývají to vesměs lidé optimističtí, profesionální a zapálení pro svoji práci. Jsem ráda, že jim můžeme být nápomocni.
Vystudovala jsem stavební fakultu ČVUT se zaměřením na ekonomii podnikání. Profesí jsem ekonom - analytik, pracovala jsem v investiční společnosti České pojišťovny, ve skupině PPF, nyní ve firmě TEP.
Jsem vdaná, mám tři děti, ráda jezdím na kole, kolečkových bruslích a hraju tenis.
 
Ing. Kateřina Baťková, členka správní rady
Společně s mým mužem a manželi Šnobrovými jsme nadaci v roce 2006 založili a stanovili její poslání. V průběhu prvních let  jsem se podílela na všem, co se v nadaci dělo. Postupně jsem se zaměřila zejména na výběr a práci s podpořenými organizacemi. Nadace mi přináší spoustu životních zkušeností a setkání se zajímavými lidmi.
Po vystudování vysoké školy se zaměřením na ekonomiku podnikání  jsem pracovala v auditu a finančním řízení společností. Neziskový sektor mě vždy lákal a již při studiu jsem pracovala pro nadaci Open Society Fund. Později jsem měla možnost zapojit se jako dobrovolník do vedení jednoho z největších projektů Nadace Terezy Maxové „Najdi svůj směr“ financovaného z programu EQUAL ESF.
 Jsem vdaná, mám tři děti, ráda si přečtu dobrou knihu a zacvičím jógu.  
Ing. Marcela Škodová, členka správní rady
S nadací jsem začala spolupracovat v roce 2011. Nejprve spíše nezávislým pohledem zvenčí, následně pak zapojením se do všech hlavních činností. Co se mi na práci v nadaci nejvíce líbí? Její různorodost – setkání s nadšenými lidmi v neziskovém sektoru, návštěvy organizací „v terénu“, nebo možnost podpořit zajímavé projekty, na které se jinde finanční prostředky získávají jen obtížně.
Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou a pracovala v oddělení auditu společnosti KPMG Česká republika Audit. Od roku 2000 jsem českým statutárním auditorem.
Jsem vdaná, mám 2 děti. Mezi mé koníčky patří cyklistika a lyžování.
 

Revizor nadace

JUDr. Ivana Kohoutová-Valentová
V roce 1999 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, následně v roce 2002 jsem složila státní rigorózní zkoušku a získala titul JUDr. Od roku 2002 vykonávám samostatnou advokátní praxi, ve které se zaměřuji na poskytování právního poradenství v širších oblastech práva jak fyzickým tak právnickým osobám, se zvláštní specializací na oblast rodinného práva.
Jsem vdaná, mám jednoho syna. Mezi mé koníčky patří pilates, salsa, spinning a nově rovněž lezení na horolezecké stěně.