Správní rada nadace

Ing. Šárka Šnobrová, předsedkyně správní rady
Když jsme nadaci před dvanácti lety zakládali, měli jsme pár zkušeností z neziskového sektoru a vize, jakým způsobem bychom chtěli pomáhat.  Za námi stály naše rodiny a pár známých ochotných finančně přispět na náš projekt.  Založení nadace nám přišlo jako přirozené. Za dvanáct let se nadace a lidé kolem ní se stali součástí mého života a já jsem za to moc ráda. Nejsem zastáncem tezí hlásajících povinnost pomáhat. Pomáhám proto, že věřím, že dělám svět lepší, pro sebe, pro své děti, pro nás všechny. Nikdo nejsme ostrov sám pro sebe…
Ing. Kateřina Baťková, členka správní rady
Společně s mým bývalým mužem a manželi Šnobrovými jsme Nadaci v roce 2006 založili. V průběhu prvních let  jsem se podílela na všem, co se v nadaci dělo. Díky tomu, že se náš tým rozrostl o Marcelu, jsem se mohla začít více věnovat mému dalšímu životnímu projektu a to stavbě budovy Mateřské a Základní školy Magic Hill v Říčanech. Nadace mne učí vidět život celistvěji a podporuje uvědomění, že z role pomáhajícího se do role toho, kdo potřebuje pomoci, můžete dostat během jediného okamžiku.
Ing. Marcela Škodová, členka správní rady
Původní profesí jsem auditor a řadu let jsem pracovala pro auditorskou společnost. Časem a také se založením rodiny jsem vnímala, že je potřeba se nejen profesně posunout o krok dál.  Proto jsem v roce 2011 využila možnosti aktivně se zapojit do práce nadace. Tato práce mi dává možnost setkat se s nadšenými a pro věc zapálenými lidmi v neziskovém sektoru a mít dobrý pocit z toho, že mohu dělat práci, která mne baví a zároveň pomáhat těm, kteří neměli v životě tolik štěstí.

Revizor nadace

JUDr. Ivana Kohoutová-Valentová
V roce 1999 jsem absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, následně v roce 2002 jsem složila státní rigorózní zkoušku a získala titul JUDr. Od roku 2002 vykonávám samostatnou advokátní praxi, ve které se zaměřuji na poskytování právního poradenství v širších oblastech práva jak fyzickým tak právnickým osobám, se zvláštní specializací na oblast rodinného práva.
Jsem vdaná, mám jednoho syna. Mezi mé koníčky patří pilates, salsa, spinning a nově rovněž lezení na horolezecké stěně.