Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2012

V roce 2012 Nadace vyplatila na nadačních příspěvcích 1.161.200 Kč a podpořila 18 občanských sdružení,   2 obecně prospěšné společnosti a jednu rodinu (viz. níže). Podrobné informace o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě.

Stáhnout Výroční zprávu 2012 ve formátu PDF.

Název organizace Výše příspěvku v Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Hornomlýnská 75 000
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Cestou necestou 30 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 112 500
Dětský domov Husita 50 000
Dům tří přání 55 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených 60 000
Gaudia proti rakovině o.s. 25 000
Hospic sv. Zdislavy 50 000
Hospicové hnutí Vysočina 50 000
HoSt Home - Start Česká republika 150 000
Klub nemocných cystickou fibrózou,o.s. 75 000
Kolpingova rodina Praha 8 90 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 40 200
LORM - společnost pro hluchoslepé 35 000
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 27 500
OS TOTEM 50 000
Rodina svaté Zdislavy 50 000
Sdružení pěstounských rodin Brno 36 000
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 50 000

Mimo výše uvedené částky Nadace vyplatila příspěvek ve výši 40.000Kč manželům Jelínkovým. Manželé Jelínkovi jsou pěstouny a poručníky 5 dětí. Nadace Jelínkovým přispěla na úhradu nákladů bydlení.

Reference

"Děkujeme Vám za poskytnutí nadačního příspěvku. Pomohly jste nám nastavit některé systémové procesy. Pomohly jste nám dlouhodobě zajišťovat mzdu zdravotní sestry. Na začátku jste nám pomohly zajišťovat službu 25 pacientům a nyní jich můžeme mít dvojnásobek..."
Mgr. Andrea Kolaříková, Domácí hospic Setkání Více...
"Díky vaší finanční podpoře mohou sociálně znevýhodněné děti dostat příležitost setkat se s dobrovolníky, kteří jsou jim pozitivním vzorem, ukazují jim, jak lze smysluplně trávit volný čas. Vaše práce je pro nás velkou podporou a váš přístup inspirací!"
Antonie Chrástecká, koordinátorka dobrovolníků, DC Kladno Více...
"Děkujeme Vám za Vaši blízkost a podporu! Děkujeme Vám, že jsme letos s Vaší pomocí mohli již 345 rodinám stát po boku v péči o jejich těžce nemocné. Vaše pomoc je pro nás nedocenitelná. Je naší jistotou v našem nejistém financování a zároveň ji vnímáme jako ocenění naší práce."
Monika Marková, ředitelka, Hospic sv. Štěpána Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájmem a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Je pro nas velkou ctí, že i nadále můžeme spolupracovt s Vaší nadací, která nám pomáhá budovat náš Svět naděje. Svět pro ty, kterým jejich limity brání zapojit se do volnočasových aktivit majoritní společnosti."
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...