Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2007

Nadace v roce 2007 vyplatila příspěvky ve výši 568.140,-Kč a podpořila deset občanských sdružení a jednu obecně prospěšnou společnost. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2007 ve formátu PDF

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořený projekt: „5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Dům tří přání
Podpořený projekt: „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami o.p.s.
Podpořený projekt: „Domov Dubenec“
Výše nadačního příspěvku: 60.750,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: „Terénní sociální práce v tréninkových bytech“
Výše nadačního příspěvku: 57.950,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení
Podpořený projekt: „Nový domov s mámou a tátou - psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Mirabilis, o.s.
Podpořený projekt: „Asistenční služba“
Výše nadačního příspěvku: 29.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Zajíček na koni o.s.
Podpořený projekt: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“
Výše nadačního příspěvku: 21.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Občanské sdružení Hajnštejn
Podpořený projekt: „Děti na Hájence 2008“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: „Kresba a malba pro zdravotně postižené“
Výše nadačního příspěvku: 17.040,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

ANGELMAN.CZ
Podpořený projekt: „Setkání o.s. Angelman.CZ v roce 2008“
Výše nadačního příspěvku: 7.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Willík– o.s. rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem
Podpořený projekt: „Víkendové setkání rodin dětí a dospělých s WS“
Výše nadačního příspěvku: 5.400,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Reference

"Děkujeme Vám za poskytnutí nadačního příspěvku. Pomohly jste nám nastavit některé systémové procesy. Pomohly jste nám dlouhodobě zajišťovat mzdu zdravotní sestry. Na začátku jste nám pomohly zajišťovat službu 25 pacientům a nyní jich můžeme mít dvojnásobek..."
Mgr. Andrea Kolaříková, Domácí hospic Setkání Více...
"Díky vaší finanční podpoře mohou sociálně znevýhodněné děti dostat příležitost setkat se s dobrovolníky, kteří jsou jim pozitivním vzorem, ukazují jim, jak lze smysluplně trávit volný čas. Vaše práce je pro nás velkou podporou a váš přístup inspirací!"
Antonie Chrástecká, koordinátorka dobrovolníků, DC Kladno Více...
"Děkujeme Vám za Vaši blízkost a podporu! Děkujeme Vám, že jsme letos s Vaší pomocí mohli již 345 rodinám stát po boku v péči o jejich těžce nemocné. Vaše pomoc je pro nás nedocenitelná. Je naší jistotou v našem nejistém financování a zároveň ji vnímáme jako ocenění naší práce."
Monika Marková, ředitelka, Hospic sv. Štěpána Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájmem a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Je pro nas velkou ctí, že i nadále můžeme spolupracovt s Vaší nadací, která nám pomáhá budovat náš Svět naděje. Svět pro ty, kterým jejich limity brání zapojit se do volnočasových aktivit majoritní společnosti."
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...