Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2011

V roce 2011 Nadace vyplatila na nadačních příspěvcích 1.177.050 Kč a podpořila 15 občanských sdružení,   2 obecně prospěšné společnosti a jednu rodinu (viz. níže). Podrobné informace o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě.


Stáhnout Výroční zpráu 2011 ve formátu PDF (2,82 MB)


Název organizace Výše příspěvku v Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 72 500
Dům tří přání 145 000
Gaudia proti rakovině o.s. 25 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna 75 000
HoSt Home - Start Česká republika 75 000
Klub nemocných cystickou fibrózou,o.s. 37 500
Kolpingova rodina Praha 8 45 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 115 200
Ledovec, o.s. 160 000
o.s. InternetPoradna.cz 75 000
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 10 000
Rodina svaté Zdislavy 50 000
Společnost na podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 24 500
Společnost pro mukopolysacharidosu 50 000
TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum 38 400
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 50 000

 

Mimo výše uvedené částky Nadace vyplatila příspěvek ve výši 118.950 Kč rodině Zavadilových. Tuto částku  jsme obdrželi darem v rámci projektu Čtení pomáhá a byla účelově vázána na nákup speciálních autosedaček pro nemocné děti Zavadilových více..

Reference

"Děkujeme Vám za poskytnutí nadačního příspěvku. Pomohly jste nám nastavit některé systémové procesy. Pomohly jste nám dlouhodobě zajišťovat mzdu zdravotní sestry. Na začátku jste nám pomohly zajišťovat službu 25 pacientům a nyní jich můžeme mít dvojnásobek..."
Mgr. Andrea Kolaříková, Domácí hospic Setkání Více...
"Díky vaší finanční podpoře mohou sociálně znevýhodněné děti dostat příležitost setkat se s dobrovolníky, kteří jsou jim pozitivním vzorem, ukazují jim, jak lze smysluplně trávit volný čas. Vaše práce je pro nás velkou podporou a váš přístup inspirací!"
Antonie Chrástecká, koordinátorka dobrovolníků, DC Kladno Více...
"Děkujeme Vám za Vaši blízkost a podporu! Děkujeme Vám, že jsme letos s Vaší pomocí mohli již 345 rodinám stát po boku v péči o jejich těžce nemocné. Vaše pomoc je pro nás nedocenitelná. Je naší jistotou v našem nejistém financování a zároveň ji vnímáme jako ocenění naší práce."
Monika Marková, ředitelka, Hospic sv. Štěpána Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájmem a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Je pro nas velkou ctí, že i nadále můžeme spolupracovt s Vaší nadací, která nám pomáhá budovat náš Svět naděje. Svět pro ty, kterým jejich limity brání zapojit se do volnočasových aktivit majoritní společnosti."
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...