Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2013

V roce 2013 nadace vyplatila na příspěvcích celkem 1 283 900 Kč a podpořila 19 neziskových organizací a jednu rodinu, ve které vyrůstá pět dětí v pěstounské péči.
 

Název organizace Výše příspěvku  
v Kč
Amalthea o.s. 60 000
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Hornomlýnská 114 200
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Cestou necestou 80 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 40 000
Dětský domov Husita 100 000
FC ROMSTAR o.s. 15 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených 120 000
Hospic sv. Alžběty o.p.s. 50 000
Hospic sv. Zdislavy 125 000
Hospicové hnutí Vysočina 90 000
HoSt Home - Start Česká republika 125 000
Kolpingova rodina Praha 8 72 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 50 000
manželé Jelínkovi 30 000
Občanské sdružení Smíšek 50 000
Persefona 72 000
Rodina svaté Zdislavy 70 000
Spol. pro podporu lidí s mentál.  postižením v ČR, Jablonec nad Nisou, o.s., SK Sluníčko 10 000
Příspěvky v roce 2013 celkem 1 283 200

Reference

"Děkujeme Vám za poskytnutí nadačního příspěvku. Pomohly jste nám nastavit některé systémové procesy. Pomohly jste nám dlouhodobě zajišťovat mzdu zdravotní sestry. Na začátku jste nám pomohly zajišťovat službu 25 pacientům a nyní jich můžeme mít dvojnásobek..."
Mgr. Andrea Kolaříková, Domácí hospic Setkání Více...
"Díky vaší finanční podpoře mohou sociálně znevýhodněné děti dostat příležitost setkat se s dobrovolníky, kteří jsou jim pozitivním vzorem, ukazují jim, jak lze smysluplně trávit volný čas. Vaše práce je pro nás velkou podporou a váš přístup inspirací!"
Antonie Chrástecká, koordinátorka dobrovolníků, DC Kladno Více...
"Děkujeme Vám za Vaši blízkost a podporu! Děkujeme Vám, že jsme letos s Vaší pomocí mohli již 345 rodinám stát po boku v péči o jejich těžce nemocné. Vaše pomoc je pro nás nedocenitelná. Je naší jistotou v našem nejistém financování a zároveň ji vnímáme jako ocenění naší práce."
Monika Marková, ředitelka, Hospic sv. Štěpána Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájmem a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Je pro nas velkou ctí, že i nadále můžeme spolupracovt s Vaší nadací, která nám pomáhá budovat náš Svět naděje. Svět pro ty, kterým jejich limity brání zapojit se do volnočasových aktivit majoritní společnosti."
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...