Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2009

Nadace v roce 2009 vyplatila příspěvky ve výši 1 092 234 Kč a podpořila 18 občanských sdružení.

Stáhnout Výroční zprávu 2009 ve formátu PDF

ACET Česká republika, o.s.
Podpořený projekt: Zvol si život - prevence rizikového chování
Výše nadačního příspěvku: 79 154,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.acet.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Klub Hornomlýnská
Podpořený projekt: Centrum FILIPOVKA - osobní asistence
Výše nadačního příspěvku: 66 560,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.hornomlynska.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí
Podpořený projekt: Tvořivé dílny
Výše nadačního příspěvku: 10 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.asociacevm.cz

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: Výtvarný kroužek pro zdravotně postižené
Výše nadačního příspěvku: 13 440,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.czp-pk.cz/cs

Dům tří přání , o.s.
Podpořený projekt: Fundraiser v Domě tří přání
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.dumtriprani.cz

Fond ohrožených dětí
Podpořený projekt: Asistenční a mediační centrum Opava
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Podpořený projekt: Asistenční a mediační centrum Krnov
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.fod.cz

Hospic sv. Jana N. Neumanna
Podpořený projekt: Vzdělávání – prostředek k ulehčení umírajícím a jejich rodinám
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Podpořený projekt: Vzdělávání v hospicové péči
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.hospicpt.cz

INEX SDA Brno
Podpořený projekt: S chutí do toho - Malá kopaná
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.inexsdabrno.cz

INTERNETPORADNA.CZ
Podpořený projekt: Fundraiser pro finanční stabilitu
Výše nadačního příspěvku: 74 370,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.iporadna.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: Výkonný ředitel KNCF
Výše nadačního příspěvku: 75 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.cfklub.cz

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu
Výše nadačního příspěvku: 141 610,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.kolpingpraha.cz/azylovy-dum

Ledovec, o.s.
Podpořený projekt: HORUSÁRIUM
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.ledovec.cz
www.horusarium.com

o.s. LATA
Podpořený projekt: Fundraisingová stabilita
Výše nadačního příspěvku: 80 400,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.lata.cz
www.youtube.com/latapraha

o.s. LORM
Podpořený projekt: 8. ročník sbírky pro hluchoslepé "Červenobílé dny"
Výše nadačního příspěvku: 75 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.lorm.cz
www.cervenobiledny.cz

OS MIKÁDO
Podpořený projekt: Škola doma
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.osmikado.cz

OS TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Podpořený projekt: Akademie třetího věku
Výše nadačního příspěvku: 19 200,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.totem-rdc.cz
www.akademie.totem-rdc.cz

Rodina sv. Zdislavy o.s.
Podpořený projekt: Nový domov s mámou a tátou - psychologická pomoc pěstounským rodinám
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.rodina-zdislavy.cz

Zajíček na koni o.s.
Podpořený projekt: Letní integrační tábor s koňmi pro děti a rodiče
Výše nadačního příspěvku: 70 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.zajiceknakoni.cz

Reference

"Děkujeme Vám za poskytnutí nadačního příspěvku. Pomohly jste nám nastavit některé systémové procesy. Pomohly jste nám dlouhodobě zajišťovat mzdu zdravotní sestry. Na začátku jste nám pomohly zajišťovat službu 25 pacientům a nyní jich můžeme mít dvojnásobek..."
Mgr. Andrea Kolaříková, Domácí hospic Setkání Více...
"Díky vaší finanční podpoře mohou sociálně znevýhodněné děti dostat příležitost setkat se s dobrovolníky, kteří jsou jim pozitivním vzorem, ukazují jim, jak lze smysluplně trávit volný čas. Vaše práce je pro nás velkou podporou a váš přístup inspirací!"
Antonie Chrástecká, koordinátorka dobrovolníků, DC Kladno Více...
"Děkujeme Vám za Vaši blízkost a podporu! Děkujeme Vám, že jsme letos s Vaší pomocí mohli již 345 rodinám stát po boku v péči o jejich těžce nemocné. Vaše pomoc je pro nás nedocenitelná. Je naší jistotou v našem nejistém financování a zároveň ji vnímáme jako ocenění naší práce."
Monika Marková, ředitelka, Hospic sv. Štěpána Více...
"Ve Vaší nadaci jsme se setkali s velmi odpovědným a jedinečným přístupem k podporovaným organizacím a jejich projektům. Vážíme si toho, s jakým zájmem a porozuměním přistupujete k příjemcům podpory."
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
"Je pro nas velkou ctí, že i nadále můžeme spolupracovt s Vaší nadací, která nám pomáhá budovat náš Svět naděje. Svět pro ty, kterým jejich limity brání zapojit se do volnočasových aktivit majoritní společnosti."
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...