Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2009

Nadace v roce 2009 vyplatila příspěvky ve výši 1 092 234 Kč a podpořila 18 občanských sdružení.

Stáhnout Výroční zprávu 2009 ve formátu PDF

ACET Česká republika, o.s.
Podpořený projekt: Zvol si život - prevence rizikového chování
Výše nadačního příspěvku: 79 154,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.acet.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Klub Hornomlýnská
Podpořený projekt: Centrum FILIPOVKA - osobní asistence
Výše nadačního příspěvku: 66 560,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.hornomlynska.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí
Podpořený projekt: Tvořivé dílny
Výše nadačního příspěvku: 10 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.asociacevm.cz

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: Výtvarný kroužek pro zdravotně postižené
Výše nadačního příspěvku: 13 440,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.czp-pk.cz/cs

Dům tří přání , o.s.
Podpořený projekt: Fundraiser v Domě tří přání
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.dumtriprani.cz

Fond ohrožených dětí
Podpořený projekt: Asistenční a mediační centrum Opava
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Podpořený projekt: Asistenční a mediační centrum Krnov
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.fod.cz

Hospic sv. Jana N. Neumanna
Podpořený projekt: Vzdělávání – prostředek k ulehčení umírajícím a jejich rodinám
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Podpořený projekt: Vzdělávání v hospicové péči
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.hospicpt.cz

INEX SDA Brno
Podpořený projekt: S chutí do toho - Malá kopaná
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.inexsdabrno.cz

INTERNETPORADNA.CZ
Podpořený projekt: Fundraiser pro finanční stabilitu
Výše nadačního příspěvku: 74 370,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.iporadna.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: Výkonný ředitel KNCF
Výše nadačního příspěvku: 75 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.cfklub.cz

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu
Výše nadačního příspěvku: 141 610,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.kolpingpraha.cz/azylovy-dum

Ledovec, o.s.
Podpořený projekt: HORUSÁRIUM
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.ledovec.cz
www.horusarium.com

o.s. LATA
Podpořený projekt: Fundraisingová stabilita
Výše nadačního příspěvku: 80 400,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.lata.cz
www.youtube.com/latapraha

o.s. LORM
Podpořený projekt: 8. ročník sbírky pro hluchoslepé "Červenobílé dny"
Výše nadačního příspěvku: 75 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.lorm.cz
www.cervenobiledny.cz

OS MIKÁDO
Podpořený projekt: Škola doma
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.osmikado.cz

OS TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Podpořený projekt: Akademie třetího věku
Výše nadačního příspěvku: 19 200,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.totem-rdc.cz
www.akademie.totem-rdc.cz

Rodina sv. Zdislavy o.s.
Podpořený projekt: Nový domov s mámou a tátou - psychologická pomoc pěstounským rodinám
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.rodina-zdislavy.cz

Zajíček na koni o.s.
Podpořený projekt: Letní integrační tábor s koňmi pro děti a rodiče
Výše nadačního příspěvku: 70 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.zajiceknakoni.cz

Reference

Nadace je pro Diamant klíčovým partnerem při financování terapeutické péče pro děti z pěstounských rodin. Ceníme si a vážíme rad a inspirací, kterých se nám v rámci spolupráce dostává. Děkujeme nejen za sebe, ale zejména za naše klienty – děti, které měly v životě o něco méně štěstí, než většina z nás…
Bc. Tereza Kocurová, předsedkyně Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Více...
Nesmírně si vážím Vaší důvěry, podpory a spolupráce! Děkujeme za Vaši přirozenou lidskou pomoc člověka člověku, kterou máte nejen definovanou v Preambuli, ale hlavně kterou v sobě nesete a jde od srdce.
Alena Červenková, předsedkyně, koordinátorka projektů Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Více...
Běžně se setkáváme s nabídkou hraček nebo dárků pro naše děti, ale velice těžké bývá získat prostředky na mzdy, a získávat je opakovaně. Ze strany nadace vnímáme profesionální přístup v rozdělování příspěvků a navíc i skutečný zájem o fungování projektu a celé organizace.
Mgr. Karel Vostrý, ředitel Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. Více...
NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU nám pomáhá udělat dostupnější terapie pomocí ILF Neurofeedbacku pro rodiny s dětmi s PAS či jinými specifickými poruchami. Patří jí tímto díky nejen od nás, ale především od našich klientů.
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, ředitelka Rodinné Integrační Centrum z.s. Více...
Finanční příspěvky z nadace Člověk člověku pomáhají dlouhodobě zkvalitňovat sociální práci v Kolpingově azylovém domě. Díky těmto prostředkům částečně financujeme pracovní úvazky zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na zkvalitňování života klientek a jejich dětí.
Bc. Alena Racková, ředitelka Kolpingova rodina Více...