Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2009

Nadace v roce 2009 vyplatila příspěvky ve výši 1 092 234 Kč a podpořila 18 občanských sdružení.

Stáhnout Výroční zprávu 2009 ve formátu PDF

ACET Česká republika, o.s.
Podpořený projekt: Zvol si život - prevence rizikového chování
Výše nadačního příspěvku: 79 154,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.acet.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Klub Hornomlýnská
Podpořený projekt: Centrum FILIPOVKA - osobní asistence
Výše nadačního příspěvku: 66 560,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.hornomlynska.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí
Podpořený projekt: Tvořivé dílny
Výše nadačního příspěvku: 10 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.asociacevm.cz

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: Výtvarný kroužek pro zdravotně postižené
Výše nadačního příspěvku: 13 440,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.czp-pk.cz/cs

Dům tří přání , o.s.
Podpořený projekt: Fundraiser v Domě tří přání
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.dumtriprani.cz

Fond ohrožených dětí
Podpořený projekt: Asistenční a mediační centrum Opava
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Podpořený projekt: Asistenční a mediační centrum Krnov
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.fod.cz

Hospic sv. Jana N. Neumanna
Podpořený projekt: Vzdělávání – prostředek k ulehčení umírajícím a jejich rodinám
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Podpořený projekt: Vzdělávání v hospicové péči
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.hospicpt.cz

INEX SDA Brno
Podpořený projekt: S chutí do toho - Malá kopaná
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.inexsdabrno.cz

INTERNETPORADNA.CZ
Podpořený projekt: Fundraiser pro finanční stabilitu
Výše nadačního příspěvku: 74 370,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.iporadna.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: Výkonný ředitel KNCF
Výše nadačního příspěvku: 75 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.cfklub.cz

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu
Výše nadačního příspěvku: 141 610,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.kolpingpraha.cz/azylovy-dum

Ledovec, o.s.
Podpořený projekt: HORUSÁRIUM
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.ledovec.cz
www.horusarium.com

o.s. LATA
Podpořený projekt: Fundraisingová stabilita
Výše nadačního příspěvku: 80 400,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.lata.cz
www.youtube.com/latapraha

o.s. LORM
Podpořený projekt: 8. ročník sbírky pro hluchoslepé "Červenobílé dny"
Výše nadačního příspěvku: 75 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.lorm.cz
www.cervenobiledny.cz

OS MIKÁDO
Podpořený projekt: Škola doma
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.osmikado.cz

OS TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Podpořený projekt: Akademie třetího věku
Výše nadačního příspěvku: 19 200,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.totem-rdc.cz
www.akademie.totem-rdc.cz

Rodina sv. Zdislavy o.s.
Podpořený projekt: Nový domov s mámou a tátou - psychologická pomoc pěstounským rodinám
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.rodina-zdislavy.cz

Zajíček na koni o.s.
Podpořený projekt: Letní integrační tábor s koňmi pro děti a rodiče
Výše nadačního příspěvku: 70 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.zajiceknakoni.cz

Reference

Díky vaší pomoci mohou matky z azylového domu a tréninkových bytů rozvíjet svoje rodičovské kompetence i dovednosti pro samostatný život. Nadace člověk člověku podporuje videotréninky interakcí s dětmi a nácviky praktických dovedností, které bychom jinak financovat nemohli.
Bc. Alena Racková, ředitelka, KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8 Více...
Věnujeme se integraci a vytváření zážitků pro handicapované děti a mládež. Chceme, aby si dokázaly užít neobyčejné věci a prožít pocit úspěchu, štěstí a podpory svých kamarádů. Příspěvek využijeme na letní tábor v sedlech koní. Díky vaší podpoře můžeme pro naše klienty vytvářet program, který bychom jinak uskutečnit nemohli.
Hana Hubaczová, předsedkyně, NADĚJE pro všechny, z.s. Více...
Vážíme si podpory Nadace člověk člověku, protože nám pomáhá realizovat náš dlouhodobý projekt dobrovolnického centra pro lidi se zrakovým postižením. Oceňujeme přístup nadace, která projevuje nadstandardní zájem o fungování služby a problematiku nevidomých.
MgA. David Lobpreis, MBA, ředitel Okamžik, z.ú. Více...
Dovolte mi poděkovat vám za finanční podporu spolku ITY z.s., který poskytuje odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti s handicapem, zejména s poruchou autistického spektra. Díky Nadaci člověk člověku můžeme zajistit personální zabezpečení služby, které je to nejpodstatnější.
Mgr. Bohumír Večerek, místopředseda spolku ITY z.s. Více...
Chtěl bych Vám poděkovat za dvouletou spolupráci. Díky Vaší nadaci jsme mohli projekt Vzdělávávání budoucích odborníků na vzácná onemocnění realizovat a zajistit našim pacientům garantovaný příspěvek na přípravu, realizaci a zpracování semináře.
René Břečťan, místopředseda Česká asociace pro vzácná onemocnění Více...