Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2009

Nadace v roce 2009 vyplatila příspěvky ve výši 1 092 234 Kč a podpořila 18 občanských sdružení.

Stáhnout Výroční zprávu 2009 ve formátu PDF

ACET Česká republika, o.s.
Podpořený projekt: Zvol si život - prevence rizikového chování
Výše nadačního příspěvku: 79 154,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.acet.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Klub Hornomlýnská
Podpořený projekt: Centrum FILIPOVKA - osobní asistence
Výše nadačního příspěvku: 66 560,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.hornomlynska.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí
Podpořený projekt: Tvořivé dílny
Výše nadačního příspěvku: 10 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.asociacevm.cz

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: Výtvarný kroužek pro zdravotně postižené
Výše nadačního příspěvku: 13 440,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.czp-pk.cz/cs

Dům tří přání , o.s.
Podpořený projekt: Fundraiser v Domě tří přání
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.dumtriprani.cz

Fond ohrožených dětí
Podpořený projekt: Asistenční a mediační centrum Opava
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Podpořený projekt: Asistenční a mediační centrum Krnov
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.fod.cz

Hospic sv. Jana N. Neumanna
Podpořený projekt: Vzdělávání – prostředek k ulehčení umírajícím a jejich rodinám
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Podpořený projekt: Vzdělávání v hospicové péči
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.hospicpt.cz

INEX SDA Brno
Podpořený projekt: S chutí do toho - Malá kopaná
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.inexsdabrno.cz

INTERNETPORADNA.CZ
Podpořený projekt: Fundraiser pro finanční stabilitu
Výše nadačního příspěvku: 74 370,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.iporadna.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: Výkonný ředitel KNCF
Výše nadačního příspěvku: 75 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.cfklub.cz

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu
Výše nadačního příspěvku: 141 610,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.kolpingpraha.cz/azylovy-dum

Ledovec, o.s.
Podpořený projekt: HORUSÁRIUM
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.ledovec.cz
www.horusarium.com

o.s. LATA
Podpořený projekt: Fundraisingová stabilita
Výše nadačního příspěvku: 80 400,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.lata.cz
www.youtube.com/latapraha

o.s. LORM
Podpořený projekt: 8. ročník sbírky pro hluchoslepé "Červenobílé dny"
Výše nadačního příspěvku: 75 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.lorm.cz
www.cervenobiledny.cz

OS MIKÁDO
Podpořený projekt: Škola doma
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.osmikado.cz

OS TOTEM - regionální dobrovolnické centrum
Podpořený projekt: Akademie třetího věku
Výše nadačního příspěvku: 19 200,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.totem-rdc.cz
www.akademie.totem-rdc.cz

Rodina sv. Zdislavy o.s.
Podpořený projekt: Nový domov s mámou a tátou - psychologická pomoc pěstounským rodinám
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.rodina-zdislavy.cz

Zajíček na koni o.s.
Podpořený projekt: Letní integrační tábor s koňmi pro děti a rodiče
Výše nadačního příspěvku: 70 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde
www.zajiceknakoni.cz

Reference

Nadace člověk člověku je náš dlouhodobý podporovatel, čehož si moc vážíme. Ceníme si toho, že se nebojí podporovat i nové myšlenky, jako v našem případě novou metodu práce s rodinou – Rodinné konference, která dává v řešení problémů rodiny zodpovědnost primárně rodině samé.
Markéta Ježková, ředitelka Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. Více...
Díky Vaší podpoře se můžeme našim dětem a dospělákům s mentálním handicapem věnovat a uspokojovat jejich potřeby. Vaše přízeň je pro nás velkým závazkem nejen nezklamat Vaší důvěru, ale i stále budovat Náš svět, ve kterém se cítíme všichni spokojeně.
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...
Váš nadační příspěvek nám pomáhá při zajišťování hladkého chodu mobilního hospice. Jako neméně přínosný ale vnímáme i Váš přístup k nám – Váš upřímný hluboký zájem o naši práci a důslednou zvídavost, díky které se i my sami můžeme podívat na naši činnost z nových úhlů pohledu.
Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení o.p.s. Více...
Touto cestou bych chtěl poděkovat Nadaci člověk člověku, která již 6. rokem podporuje projekt Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Velice si vážíme vašeho lidského a profesionálního přístupu. V minulosti jste navštívily střediska v Praze, Českých Budějovicích a Jihlavě a projevily skutečný zájem o problematiku naší organizace. Tento přístup je u donátorů velice výjimečný a my si ho nesmírně ceníme.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
Děkujeme za dlouhodobou podporu našeho domácího hospice a zvlášť zdravotních sester. Vážíme si Vaší práce a Vaší snahy pochopit regionální specifika i specifika jednotlivých služeb. Jste jednou z mála nadací, která umožňuje použít nadační příspěvek na mzdy pracovníků a tím zabezpečit kvalitní službu. Klientům a jejich rodinám poskytnout čas, který nelze vykázat žádné zdravotní pojišťovně.
Ing. Albína Horáková, Hospic sv. Zdislavy Více...