Nadaci člověk člověku můžete podpořit zasláním částky v jakékoliv výši
na náš účet číslo 205270370/0300.

Pokud máte zájem uzavřít na váš dar darovací smlouvu, či chcete vystavit potvrzení o přijetí daru,
kontaktujte nás na naší e-mailové adrese email@nadaceclovekcloveku.cz
 

Proč podporovat  Nadaci  člověk člověku

  • Dary od dárců jsou v plné výši rozdělovány potřebným
  • Pracujeme na dobrovolnické bázi, nadace nemá žádné osobní náklady, veškeré administrativní náklady jsou hrazeny zakladateli.
  • Jsme transparentní, pravidelně zveřejňujeme auditované účetní závěrky, výroční zprávy i informace o podpořených projektech.
  • Za dvanáct let našeho působení v neziskovém sektoru jsme si vybudovali dobré jméno, o čemž svědčí zpětná vazba od podpořených organizacací, více zde 
 


Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

  • fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně.(§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
  • právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)