Informace pro příjemce nadačních příspěvků

Pro všechny příjemce nadačních příspěvků vyplývá dle uzavřené smlouvy o příspěvku povinnost předložit nadaci závěrečnou zprávu o čerpání příspěvku, příp. průběžnou zprávu o čerpání příspěvku.

Závěrečná zpráva o čerpání nadačního příspěvku

Prosíme všechny příjemce nadačního příspěvku o zaslání "Závěrečné zprávy o čerpání nadačního příspěvku", a to do 90 dnů od jeho použití, nejpozději pak dle termínu vyplývajícího ze smlouvy o příspěvku.

Záverečná zpráva Formulář ke stažení zde (50 kB).

Příloha závěrečné zprávy Formulář ke stažení zde (40 kB).


Průběžná zpráva o čerpání nadačního příspěvku

Žádáme příjemce nadačního příspěvku, kteří mají povinnost předložit Nadaci "Průběžnou zprávu o čerpání nadačního příspěvku", aby tak učinili v souladu s uzavřenou smlouvou.

Průběžná zpráva Formulář ke stažení zde (47 kB).

Příloha průběžné zprávy Formulář ke stažení zde (15,5 kB).