Velkým oceněním a motivací jsou pro nás dopisy od organizací, se kterými spolupracujeme. Uvádíme je zde ve zkrácené verzi, zároveň je možné každý dopis otevřít ve zvláštním souboru.

Nadace je pro Diamant klíčovým partnerem při financování terapeutické péče pro děti z pěstounských rodin. Ceníme si a vážíme rad a inspirací, kterých se nám v rámci spolupráce dostává. Děkujeme nejen za sebe, ale zejména za naše klienty – děti, které měly v životě o něco méně štěstí, než většina z nás…
Bc. Tereza Kocurová, předsedkyně Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.
Nesmírně si vážím Vaší důvěry, podpory a spolupráce! Děkujeme za Vaši přirozenou lidskou pomoc člověka člověku, kterou máte nejen definovanou v Preambuli, ale hlavně kterou v sobě nesete a jde od srdce.
Alena Červenková, předsedkyně, koordinátorka projektů Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Běžně se setkáváme s nabídkou hraček nebo dárků pro naše děti, ale velice těžké bývá získat prostředky na mzdy, a získávat je opakovaně. Ze strany nadace vnímáme profesionální přístup v rozdělování příspěvků a navíc i skutečný zájem o fungování projektu a celé organizace.
Mgr. Karel Vostrý, ředitel Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.
NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU nám pomáhá udělat dostupnější terapie pomocí ILF Neurofeedbacku pro rodiny s dětmi s PAS či jinými specifickými poruchami. Patří jí tímto díky nejen od nás, ale především od našich klientů.
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, ředitelka Rodinné Integrační Centrum z.s.
Finanční příspěvky z nadace Člověk člověku pomáhají dlouhodobě zkvalitňovat sociální práci v Kolpingově azylovém domě. Díky těmto prostředkům částečně financujeme pracovní úvazky zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na zkvalitňování života klientek a jejich dětí.
Bc. Alena Racková, ředitelka Kolpingova rodina
Ráda bych Vám poděkovala za několikaletou podporu našeho spolku. Tato podpora nám umožňuje vytvářet svět pro ty, kterým jejich limity nedovolují zapojit se do aktivit majoritní společnosti. Díky Vám tak nemusí trávit volný čas o samotě, ale společně se svými kamarády.
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně SVĚT NADĚJE z.s.
Velmi si vážíme podpory z vaší nadace, díky které jsme mohli 2 roky sportovní hry zajišťovat s lehkostí. Děti se na sportovní hry těší, chodí s velkým úsměvem a nechtějí vynechat žádnou lekci. A to se podařilo i díky vaší podpoře, mohli jsme k dětem přistupovat individuálně a podle jejich aktuálních potřeb.
Vladislava Hanyšová, koordinátorka Rodinné centrum Dětský svět z.s.
Jsme velice rádi, že přízeň a podpora nadace trvá i pro léta 2024 a 2025 a díky tomu víme, že i v následujících dvou letech můžeme pečujícím poskytovat žádané zázemí pro setkávání, podporu a sdílení jejich nelehké situace. Podpory si vážíme i proto, že víme že nadace si pečlivě vybírá, komu a na jaký projekt finance poskytne.
Ing. Mgr. Zdeňka Michálková, předsedkyně Unie pečujících, z.s.
Díky Nadaci člověk člověku jsme zajistili stabilní a kvalitní personální zabezpečení sociální služby. Velmi si vážíme Vaší podpory a take Vašeho profesionálního a zároveň lidského přístupu.
Mgr. Bohumír Večerek, místopřeseda ITY z.s.
Díky opakované finanční podpoře Nadace člověk člověku můžeme pokračovat v našem přesvědčení, že každý člověk má právo volby. Finanční prostředky částečně pokrývají mzdové náklady zdravotních sester hospice a umožňují tak soustředit se především na pacienty a jejich rodiny.
Mgr. Dita Brezováková, předsedkyně HOSPIC TEMPUS, z.s.
Za opravdu výjimečný považujeme osobní přístup Vás představitelek Nadace. Ceníme si zájmu o naši práci, fungování služby i problematiku nevidomých.
Mgr. František Krejný, ředitel Okamžik, z.ú.
Velmi si ceníme toho, že Nadace člověk člověku je naším dlouhodobým podporovatelem. Těší mě, že cítím ze strany nadace důvěru k naší práci, která se odráží v tom, že se vždy setkáváme s velkou vstřícností k našim myšlenkám a plánům a ochotou hledat cesty a možnosti v mnohdy nesnadných situacích.
Mgr. Irena Ondrušová, ředitelka Cestou necestou, z.ú.
V naší organizaci se věnujeme rodinám dětí s vrozenou vadou golfová noha (dříve koňská). Spolupráce s NČČ si vážíme o to víc, že její pomoc je zaměřena především na koncepční řešení a podporu organizací a lidí v nich.
Stanislava Bašatová, předsedkyně Achilleus, z.s.