Děkujeme všem dárcům!
Svým darem jste napomohli realizovat naše poslání.


Naši dárci v roce 2023


Dárce Výše daru v Kč
Amenity Resorts s.r.o. 10 240
Batěk Martin 50 000
členové Golf Clubu Kestřany 7 800
členové Golf Clubu Monachus 24 600
členové Golf Clubu Terasy Ústí 20 320
Martin Konvalina 10 000
HAMAGA a.s. 150 000
Škoda Petr 20 000
Šnobr Michal 50 000
Švehla Miroslav 15 000
TEP a.s. 75 000
ZRUP Příbram a.s. 60 000
Ostatní dárci celkem* 101 500
Přijaté dary celkem 594 460
   
* dárci, od kterých nemá nadace souhlas se zveřejněním jména a výše daru


Naši dárci v roce 2022

Obdrželi jsme dary v celkové výši 980 378,- Kč a počet dárců byl nejvyšší za celou dobu fungování naší nadace.

Níže uvádíme abecední seznam dárců, od kterých jsme dostali svolení se zveřejněním jejich jména/názvu firmy a výše daru:

Dárce Výše daru v Kč
Aleš Vávra 10 000
členové Golf Club Mnich 21 000
členové Golf Club Terasy Ústí n. L. 14 600
členové Prácheňský golfový klub 10 100
Daniel Gladiš 10 000
Erste Asset Management 10 000
Golf Village Obora s.r.o. 100 000
HAMAGA a.s. 100 000
Jan Hájek 10 000
March7 s.r.o. 10 000
Martin Batěk 50 000
Martin Konvalina 10 000
Michal Semotán 50 000
Michal Šnobr 50 000
Michal Znojil 5 000
Miroslav Švehla 15 000
Nadační fond CDCP 10 000
Odyssey 44, A.S. 10 000
Patria Finance 10 000
Petr Škoda 20 000
Radim Balík 12 000
Schanova s.r.o. 10 000
SILKOM Multimedia 25 000
TEP a.s. 75 000
Velkostatek Sedlice 100 000
XTB S.A. organizační složka 10 000
zaměstnanci RF HOBBY, s.r.o. 10 000
ZRUP Příbram a.s. 60 000
 


Naši dárci v roce 2021

Dárce Dar v Kč
Golf Village Obora s.r.o. 100 000
HAMAGA a.s. 100 000
TEP a.s. 75 000
ZRUP Příbram a.s. 60 000
Martin Batěk 50 000
Michal Šnobr 50 000
Petr Škoda 20 000
členové Golf Club Mnich 19 500
Miroslav Švehla 15 000
Filip Thieme 10 000
Martin Konvalina 10 000
Pavel Muchna 10 000
Ostatní dárci  41 800
Celkem 561 300


Naši dárci v roce 2020

TEP a.s. nám věnovala 75 000 Kč.
ZRUP Příbram a.s. nám poskytla 60 000 Kč. 
Zakladatelé Michal Šnobr a Martin Batěk věnovali nadaci každý 50 000 Kč.
Členové Golf Clubu Mnich nám poskytli drobné dary v celkové výši 15 000 Kč.
Dále nadaci přispěli pánové Petr Škoda, Miroslav Švehla, Radim Balík, Lubomír Korbel, Martin Konvalina, Pavel Muchna a rodina Škodových.

 

Naši dárci v roce 2019
Amenity Resorts s.r.o. 50 000
Aventiramo Company 2 000
členové Golf Club Mnich 19 900
ELMONN spol. s.r.o. 5 000
HAMAGA a.s. 100 000
Jiří Urbánek 12 000
JRC Czech a.s. 130 000
Lubomír Korbel 10 500
Martin Batěk 50 000
Martin Konvalina 10 000
Michal Šnobr 50 000
Miroslav Švehla 15 000
Miroslav Turek 5 000
Pavel Muchna 10 000
Petr Škoda 20 000
Sfera a.s. 29 875
TEP a.s. 75 000
ZRUP Příbram a.s. 60 000
dary od ostatních dárců 12 000

Naši dárci v roce 2018

Amenity Resorts s.r.o. 50 000 Kč
členové Golf Club Mnich 15 200 Kč
Jiří Urbánek 15 000 Kč
Martin Batěk 50 000 Kč
Martin Konvalina 10 000 Kč
Michal Šnobr 50 000 Kč
Miroslav Švehla 15 000 Kč
Monti Systém v.o.s. 6 000 Kč
Pavel Muchna 10 000 Kč
Petr Škoda 20 000 Kč
Sfera a.s. 30 453 Kč
TEP a.s. 75 000 Kč
TVInvest s.r.o. 12 000 Kč
ZRUP Příbram a.s. 60 000 Kč
dary od ostatních dárců 12 000 Kč

Naši dárci v roce 2017

Aventiramo company s.r.o. 10 000 Kč
členové Golf Club Mnich 41 200 Kč
Elmonn spol. s.r.o. 5 000 Kč
Jiří Urbánek 10 000 Kč
JRC Czech a.s. 80 000 Kč
Martin Batěk 50 000 Kč
Martin Konvalina 10 000 Kč
Michal Šnobr 50 000 Kč
Miroslav Švehla 25 000 Kč
Miroslav Turek 5 000 Kč
Monti Systém v.o.s. 6 000 Kč
Pavel Muchna 10 000 Kč
Petr Škoda 20 000 Kč
TEP a.s. 100 000 Kč
TVInvest 5 000 Kč
zaměstnanci HAMAGA a.s. 8 700 Kč
ZRUP Příbram a.s. 60 000 Kč
dary od ostatních dárců 87 000 Kč


Naši dárci v roce 2016

Amenity Resorts a výstava KOSTKOMÁNIE nám věnovali 5 Kč z každé zakoupené vstupenky na výstavu, celkem 84.625 Kč. Děkujeme!

                             

JRC Czech a.s. nám věnovala 80.000 Kč.
Děkujeme!

Golfresort Monachus v Nové Bystřici a členové Golf Clubu Mnich. 
Nadace obdržela od členů klubu finanční dary v celkové výši 43.700 Kč. Děkujeme!


 

Zakladatelé Michal Šnobr a Martin Batěk věnovali nadaci každý 50.000Kč na úhradu nákladů souvisejících se správou nadace. Děkujeme!
Děkujeme panu Petru Škodovi, panu Martinovi Konvalinovi, panu Lubomíru Korbelovi,  panu Pavlu Muchnovi, panu Karlu Šnobrovi, panu Miroslavu Švehlovi, panu Jiřímu Urbánkovi a paní Pavlíně Zárubové a těmto firmám:

      Tep a.s.    

ZRUP Příbram a.s.

Aventiramo Company s.r.o.


 Naši dárci v roce 2015

Amenity Resorts a výstava KOSTKOMÁNIE nám věnovali 5 Kč z každé zakoupené vstupenky na výstavu, celkem 89.930 Kč.

                             

JRC Czech a.s. nám věnovala 80.000 Kč.
Děkujeme!

Golfresort Monachus v Nové Bystřici a členové Golf Clubu Mnich. 
Nadace obdržela od členů klubu finanční dary v celkové výši 29.000 Kč. Děkujeme!


Zakladatelé Michal Šnobr a Martin Batěk věnovali nadaci každý 50.000Kč na úhradu nákladů souvisejících se správou nadace. Děkujeme!
Děkujeme panu Petru Škodovi, panu Martinovi Konvalinovi, panu Lubomíru Korbelovi, panu Martinovi Láníkovi,  panu Pavlu Muchnovi, panu Miroslavu Švehlovi a paní Pavlíně Zárubové a těmto firmám:

      Tep a.s.    

ZRUP Příbram a.s.

Aventiramo Company s.r.o.


 

Děkujeme partnerům, kteří nám poskytují služby zdarma či za sníženou cenu.

Tiskárna Resl
Censitio s.r.o.
 
KPMG ČR Audit, s.r.o. 


 

Naši dárci v roce 2014

Amenity Resorts a výstava UJÍŽDÍME NA KOSTKÁCH!   
Amenity Resorts s.r.o. nám věnovala 5Kč z každé zakoupené vstupenky
na výstavu, celkem 136.065Kč.

Golfresort Monachus v Nové Bystřici a členové Golf Clubu Mnich. 
Nadace obdržela od členů klubu finanční dary v celkové výši 28.700Kč. Děkujeme!


Zakladatelé Michal Šnobr a Martin Batěk věnovali nadaci každý 50.000Kč na úhradu nákladů souvisejících se správou nadace.
Děkujeme panu Petru Škodovi, panu Miroslavu Švehlovi, panu Pavlu Muchnovi, panu Lubomíru Korbelovi, paní Olze Preclíkové a paní Pavlíně Zárubové a těmto firmám:

      Tep a.s.    

ZRUP Příbram a.s.

Aventiramo Company s.r.o.

 Děkujeme partnerům, kteří nám poskytují služby zdarma či za sníženou cenu.

Pux design

Tiskárna Resl


Censitio s.r.o.

Lucie Maršíková

KPMG ČR Audit, s.r.o. 

 

Naši dárci v roce 2013

Lipno Point s.r.o. a výstava UJÍŽDÍME NA LEGU!   
Lipno Point s.r.o. nám věnoval 5Kč z každé zakoupené vstupenky
na výstavu, celkem 199.680Kč.

Golfresort Monachus v Nové Bystřici a členové Golf Clubu Mnich. 
Nadace obdržela od členů klubu finanční dary v celkové výši 39.200Kč. Děkujeme!


Zakladatelé Michal Šnobr a Martin Batěk věnovali nadaci každý 50.000Kč na úhradu nákladů souvisejících se správou nadace.
Děkujeme panu Petru Škodovi, panu Miroslavu Švehlovi, panu Pavlu Muchnovi a paní Pavlíně Zárubové a těmto firmám:

      Tep a.s.    

ZRUP Příbram a.s.

Aventiramo Company s.r.o.