Správní rada nadace

Ing. Šárka Šnobrová, předsedkyně správní rady
Když jsme nadaci v roce 2006 zakládali, měli jsme pár zkušeností z neziskového sektoru a vize, jakým způsobem bychom chtěli pomáhat.  Za námi stály naše rodiny a pár známých ochotných finančně přispět na náš projekt.  Založení nadace nám přišlo jako přirozené. Od té doby se nadace a lidé kolem ní se stali součástí mého života a já jsem za to moc ráda. Nejsem zastáncem tezí hlásajících povinnost pomáhat. Pomáhám proto, že věřím, že dělám svět lepší, pro sebe, pro své děti, pro nás všechny. Nikdo nejsme ostrov sám pro sebe…
Ing. Kateřina Baťková, členka správní rady
Společně s mým bývalým mužem a manželi Šnobrovými jsme Nadaci v roce 2006 založili. V průběhu prvních let  jsem se podílela na všem, co se v nadaci dělo. Díky tomu, že se náš tým rozrostl o Marcelu, jsem se mohla začít více věnovat mému dalšímu životnímu projektu a to stavbě budovy Mateřské a Základní školy Magic Hill v Říčanech. Nadace mne učí vidět život celistvěji a podporuje uvědomění, že z role pomáhajícího se do role toho, kdo potřebuje pomoci, můžete dostat během jediného okamžiku.
Ing. Marcela Škodová, členka správní rady
Původní profesí jsem auditor a řadu let jsem pracovala pro auditorskou společnost. Časem a také se založením rodiny jsem vnímala, že je potřeba se nejen profesně posunout o krok dál.  Proto jsem v roce 2011 využila možnosti aktivně se zapojit do práce nadace. Tato práce mi dává možnost setkat se s nadšenými a pro věc zapálenými lidmi v neziskovém sektoru a mít dobrý pocit z toho, že mohu dělat práci, která mne baví a zároveň pomáhat těm, kteří neměli v životě tolik štěstí.

Revizor nadace

JUDr. Ivana Kohoutová-Valentová
Na založení nadace jsem se v roce 2006 aktivně podílela z pozice právního poradce.  Jelikož mě oslovily Šárčiny a Katčiny vize, s potěšením jsem přijala jejich nabídku být součástí fungování Nadace i nadále a stala jsem se členkou správní rady. Primárně se věnuji advokacii, zejména rodinnému právu, proto jsem uvítala příchod Marcely, která mě vystřídala na pozici členky správní rady nadace a já se tak nadále mohu podílet na činnosti nadace z pozice, které rozumím nejlépe, tj. kontroluji činnost správní rady a pomáhám při řešení právních otázek. Běžnou nadační činnost s důvěrou přenechávám obětavým členkám správní rady, které své poslání vykonávají s plným nasazením. My, členky orgánů nadace máme celkem 9 dětí, přičemž 6 se narodilo za existence nadace. Je krásné pozorovat, jak naše děti rostou a dospívají, stejně tak je krásné pozorovat, jak roste a dospívá naše společné dítě – nadace, která se snaží dělat svět alespoň o maličký kousek lepší.