Úvodní slovo

Naše nadace byla založena v roce 2006. Myšlenky a nápady jakým způsobem využít finanční zdroje, které se nám podařilo získat, se tvořily několik předcházejících měsíců. Přátelství dvou rodin, které vyústilo ve společný projekt, trvalo již několik let. Víra a přesvědčení, že má smysl se neustále snažit svět posouvat a měnit, v nás rostly po celé naše dosavadní životy a skrze naše životní zkušenosti.

Název nadace odráží naší vizi. Každý z nás máme něco, čím můžeme pomoci ostatním a podpořit je v náročních obdobích a životních situacích.

Žijeme v hektické době a není vždy možné, aby se člověk ochotný pomoci přímo setkal s tím, kdo pomoc potřebuje. Proto je tu naše nadace. Jsme už šestnáctým rokem pevnou součástí řetězce spojujícího dárce, pomáhající organizace a jejich klienty.

Komu pomáháme?

Nadace je  zaměřená na podporu rodiny, dětí, mládeže, handicapovaných a sociálně slabých jedinců. Nadace po dobu svého působení podpořila přes 80 neziskových organizací a čtyři rodiny a vyplatila jim nadační příspěvky v celkové výši 21.603.994 Kč, více zde

Jak pomáháme?

Nadace přiděluje finanční prostředky neziskovým organizacím na konkrétní projekty pomoci potřebným.
Naše pomoc je adresná a přesně víme, na co se námi darované peníze používají. S organizacemi se osobně známe a námi podpořené akce navštěvujeme.
Řadu neziskových organizací podporujeme dlouhodobě, ale naše Nadace je otevřena i novým organizacím a projektům, které nás osloví svou potřebností. Pečlivě se věnujeme každé doručené žádosti a sami stále aktivně hledáme, kde můžeme pomoci.

Proč podporovat naší nadaci?

  • Dary od dárců jsou v plné výši rozdělovány potřebným.
  • Pracujeme na dobrovolnické bázi, veškeré administrativní náklady jsou hrazeny zakladateli.
  • Jsme transparentní, pravidelně zveřejňujeme účetní závěrky, výroční zprávy a informace o podpořených projektech.
  • Již sedmnáct let jsme stabilním spojníkem mezi dárci, neziskovými organizacemí a příjemci pomoci. Vybudovali jsme si dobré jméno, o čemž svědčí zpětná vazba od podpořených organizací, více zde


Statut nadace ke stažení  zde

Pomáhají nám