Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2008

Nadace v roce 2008 vyplatila příspěvky ve výši 873 820,-Kč a podpořila 14 občanských sdružení a 1 obecně prospěšnou společnost. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2008 ve formátu PDF.

Zajíček na koni o.s.
Podpořené projekty: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy“, „Letní integrační tábor s koňmi pro děti a rodiče“
Výše nadačního příspěvku: 178 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s.
Podpořené projekty: „Domov Dubenec“, „Připrav mě na život, ale doopravdy“
Výše nadačního příspěvku: 141 750,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořené projekty: „Terénní sociální práce v tréninkových bytech“,„Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu“
Výše nadačního příspěvku: 125 950,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořené projekty: „6. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“,„7. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 77 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Ledovec, o.s.
Podpořený projekt: „Horusárium“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Hospic sv. Jana N. Neumanna
Podpořený projekt: „Vzdělávání – prostředek k ulehčení umírajícím a jejich rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Rodina sv. Zdislavy, o.s.
Podpořený projekt: „Nový domov s tátou a mámou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

AMT centrum při FOD Opava, o.s.
Podpořený projekt: „AMT centrum“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: „Výkonný ředitel KNCF“
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Dům tří přání, o.s.
Podpořený projekt: „Fundraiser v Domě tří přání“
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Mirabilis, o.s.
Podpořený projekt: „Asistenční služba“
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

INEX SDA Brno
Podpořený projekt: „S chutí do toho“
Výše nadačního příspěvku: 20 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: „Výtvarný kroužek pro zdravotně postižené“
Výše nadačního příspěvku: 13 120,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Modřanská trojka
Podpořený projekt: „Sněhem jinak“
Výše nadačního příspěvku: 10 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí
Podpořený projekt: „Handicapované dítě v rodině – Sociální mapa regionu“
Výše nadačního příspěvku: 8 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Reference

Nadace je pro Diamant klíčovým partnerem při financování terapeutické péče pro děti z pěstounských rodin. Ceníme si a vážíme rad a inspirací, kterých se nám v rámci spolupráce dostává. Děkujeme nejen za sebe, ale zejména za naše klienty – děti, které měly v životě o něco méně štěstí, než většina z nás…
Bc. Tereza Kocurová, předsedkyně Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Více...
Nesmírně si vážím Vaší důvěry, podpory a spolupráce! Děkujeme za Vaši přirozenou lidskou pomoc člověka člověku, kterou máte nejen definovanou v Preambuli, ale hlavně kterou v sobě nesete a jde od srdce.
Alena Červenková, předsedkyně, koordinátorka projektů Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Více...
Běžně se setkáváme s nabídkou hraček nebo dárků pro naše děti, ale velice těžké bývá získat prostředky na mzdy, a získávat je opakovaně. Ze strany nadace vnímáme profesionální přístup v rozdělování příspěvků a navíc i skutečný zájem o fungování projektu a celé organizace.
Mgr. Karel Vostrý, ředitel Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. Více...
NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU nám pomáhá udělat dostupnější terapie pomocí ILF Neurofeedbacku pro rodiny s dětmi s PAS či jinými specifickými poruchami. Patří jí tímto díky nejen od nás, ale především od našich klientů.
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, ředitelka Rodinné Integrační Centrum z.s. Více...
Finanční příspěvky z nadace Člověk člověku pomáhají dlouhodobě zkvalitňovat sociální práci v Kolpingově azylovém domě. Díky těmto prostředkům částečně financujeme pracovní úvazky zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na zkvalitňování života klientek a jejich dětí.
Bc. Alena Racková, ředitelka Kolpingova rodina Více...