Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2008

Nadace v roce 2008 vyplatila příspěvky ve výši 873 820,-Kč a podpořila 14 občanských sdružení a 1 obecně prospěšnou společnost. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2008 ve formátu PDF.

Zajíček na koni o.s.
Podpořené projekty: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy“, „Letní integrační tábor s koňmi pro děti a rodiče“
Výše nadačního příspěvku: 178 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s.
Podpořené projekty: „Domov Dubenec“, „Připrav mě na život, ale doopravdy“
Výše nadačního příspěvku: 141 750,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořené projekty: „Terénní sociální práce v tréninkových bytech“,„Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu“
Výše nadačního příspěvku: 125 950,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořené projekty: „6. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“,„7. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 77 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Ledovec, o.s.
Podpořený projekt: „Horusárium“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Hospic sv. Jana N. Neumanna
Podpořený projekt: „Vzdělávání – prostředek k ulehčení umírajícím a jejich rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Rodina sv. Zdislavy, o.s.
Podpořený projekt: „Nový domov s tátou a mámou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

AMT centrum při FOD Opava, o.s.
Podpořený projekt: „AMT centrum“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: „Výkonný ředitel KNCF“
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Dům tří přání, o.s.
Podpořený projekt: „Fundraiser v Domě tří přání“
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Mirabilis, o.s.
Podpořený projekt: „Asistenční služba“
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

INEX SDA Brno
Podpořený projekt: „S chutí do toho“
Výše nadačního příspěvku: 20 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: „Výtvarný kroužek pro zdravotně postižené“
Výše nadačního příspěvku: 13 120,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Modřanská trojka
Podpořený projekt: „Sněhem jinak“
Výše nadačního příspěvku: 10 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí
Podpořený projekt: „Handicapované dítě v rodině – Sociální mapa regionu“
Výše nadačního příspěvku: 8 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Reference

Nadace člověk člověku je náš dlouhodobý podporovatel, čehož si moc vážíme. Ceníme si toho, že se nebojí podporovat i nové myšlenky, jako v našem případě novou metodu práce s rodinou – Rodinné konference, která dává v řešení problémů rodiny zodpovědnost primárně rodině samé.
Markéta Ježková, ředitelka Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. Více...
Díky Vaší podpoře se můžeme našim dětem a dospělákům s mentálním handicapem věnovat a uspokojovat jejich potřeby. Vaše přízeň je pro nás velkým závazkem nejen nezklamat Vaší důvěru, ale i stále budovat Náš svět, ve kterém se cítíme všichni spokojeně.
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...
Váš nadační příspěvek nám pomáhá při zajišťování hladkého chodu mobilního hospice. Jako neméně přínosný ale vnímáme i Váš přístup k nám – Váš upřímný hluboký zájem o naši práci a důslednou zvídavost, díky které se i my sami můžeme podívat na naši činnost z nových úhlů pohledu.
Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení o.p.s. Více...
Touto cestou bych chtěl poděkovat Nadaci člověk člověku, která již 6. rokem podporuje projekt Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Velice si vážíme vašeho lidského a profesionálního přístupu. V minulosti jste navštívily střediska v Praze, Českých Budějovicích a Jihlavě a projevily skutečný zájem o problematiku naší organizace. Tento přístup je u donátorů velice výjimečný a my si ho nesmírně ceníme.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
Děkujeme za dlouhodobou podporu našeho domácího hospice a zvlášť zdravotních sester. Vážíme si Vaší práce a Vaší snahy pochopit regionální specifika i specifika jednotlivých služeb. Jste jednou z mála nadací, která umožňuje použít nadační příspěvek na mzdy pracovníků a tím zabezpečit kvalitní službu. Klientům a jejich rodinám poskytnout čas, který nelze vykázat žádné zdravotní pojišťovně.
Ing. Albína Horáková, Hospic sv. Zdislavy Více...