Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2008

Nadace v roce 2008 vyplatila příspěvky ve výši 873 820,-Kč a podpořila 14 občanských sdružení a 1 obecně prospěšnou společnost. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2008 ve formátu PDF.

Zajíček na koni o.s.
Podpořené projekty: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy“, „Letní integrační tábor s koňmi pro děti a rodiče“
Výše nadačního příspěvku: 178 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami, o.p.s.
Podpořené projekty: „Domov Dubenec“, „Připrav mě na život, ale doopravdy“
Výše nadačního příspěvku: 141 750,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořené projekty: „Terénní sociální práce v tréninkových bytech“,„Tréninkový byt jako součást komplexní péče o klientky Kolpingova domu“
Výše nadačního příspěvku: 125 950,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořených projektech naleznete zde

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořené projekty: „6. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“,„7. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 77 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Ledovec, o.s.
Podpořený projekt: „Horusárium“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Hospic sv. Jana N. Neumanna
Podpořený projekt: „Vzdělávání – prostředek k ulehčení umírajícím a jejich rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Rodina sv. Zdislavy, o.s.
Podpořený projekt: „Nový domov s tátou a mámou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

AMT centrum při FOD Opava, o.s.
Podpořený projekt: „AMT centrum“
Výše nadačního příspěvku: 50 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: „Výkonný ředitel KNCF“
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Dům tří přání, o.s.
Podpořený projekt: „Fundraiser v Domě tří přání“
Výše nadačního příspěvku: 37 500,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Mirabilis, o.s.
Podpořený projekt: „Asistenční služba“
Výše nadačního příspěvku: 25 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

INEX SDA Brno
Podpořený projekt: „S chutí do toho“
Výše nadačního příspěvku: 20 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: „Výtvarný kroužek pro zdravotně postižené“
Výše nadačního příspěvku: 13 120,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Modřanská trojka
Podpořený projekt: „Sněhem jinak“
Výše nadačního příspěvku: 10 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí
Podpořený projekt: „Handicapované dítě v rodině – Sociální mapa regionu“
Výše nadačního příspěvku: 8 000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Reference

Díky vaší pomoci mohou matky z azylového domu a tréninkových bytů rozvíjet svoje rodičovské kompetence i dovednosti pro samostatný život. Nadace člověk člověku podporuje videotréninky interakcí s dětmi a nácviky praktických dovedností, které bychom jinak financovat nemohli.
Bc. Alena Racková, ředitelka, KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8 Více...
Věnujeme se integraci a vytváření zážitků pro handicapované děti a mládež. Chceme, aby si dokázaly užít neobyčejné věci a prožít pocit úspěchu, štěstí a podpory svých kamarádů. Příspěvek využijeme na letní tábor v sedlech koní. Díky vaší podpoře můžeme pro naše klienty vytvářet program, který bychom jinak uskutečnit nemohli.
Hana Hubaczová, předsedkyně, NADĚJE pro všechny, z.s. Více...
Vážíme si podpory Nadace člověk člověku, protože nám pomáhá realizovat náš dlouhodobý projekt dobrovolnického centra pro lidi se zrakovým postižením. Oceňujeme přístup nadace, která projevuje nadstandardní zájem o fungování služby a problematiku nevidomých.
MgA. David Lobpreis, MBA, ředitel Okamžik, z.ú. Více...
Dovolte mi poděkovat vám za finanční podporu spolku ITY z.s., který poskytuje odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti s handicapem, zejména s poruchou autistického spektra. Díky Nadaci člověk člověku můžeme zajistit personální zabezpečení služby, které je to nejpodstatnější.
Mgr. Bohumír Večerek, místopředseda spolku ITY z.s. Více...
Chtěl bych Vám poděkovat za dvouletou spolupráci. Díky Vaší nadaci jsme mohli projekt Vzdělávávání budoucích odborníků na vzácná onemocnění realizovat a zajistit našim pacientům garantovaný příspěvek na přípravu, realizaci a zpracování semináře.
René Břečťan, místopředseda Česká asociace pro vzácná onemocnění Více...