Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2006

Nadace v roce 2006 vyplatila nadační příspěvky ve výši 649.900,- Kč a podpořila 10 občanských sdružení a 1 církevní právnickou osobu. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2006 ve formátu PDF (3.7 MB).

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořený projekt: „5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

LATA – Programy pro ohroženou mládež
Podpořené projekty: „Přímou cestou“ a „Ve dvou se to lépe táhne“
Výše nadačního příspěvku: 200.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Dům tří přání
Podpořený projekt: „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“
Výše nadačního příspěvku: 75.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Zajíček na koni
Podpořený projekt: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“
Výše nadačního příspěvku: 50.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: „Sociální fond pro nemocné cystickou fibrózou“
Výše nadačního příspěvku: 30.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Loutky v nemocnici
Podpořený projekt: „Loutky v nemocnici“
Výše nadačního příspěvku: 30.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Mirabilis
Podpořený projekt: „Zvyšování kvality asistenční služby“
Výše nadačního příspěvku: 27.900,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení
Podpořený projekt: „Nový domov s mámou a tátou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 25.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Junák – svaz skautů a skautek, středisko, „Moravská Orlice“ Moravské Budějovice
Podpořený projekt: „Lanové aktivity – inovace v programu pro děti a mládež“
Výše nadačního příspěvku: 22.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Oblastní charita Kutná Hora
Podpořený projekt: „Domek – terénní práce v rodinách“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: „Videotrénink interakcí v azylovém domě pro matky s dětmi“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Reference

Díky vaší pomoci mohou matky z azylového domu a tréninkových bytů rozvíjet svoje rodičovské kompetence i dovednosti pro samostatný život. Nadace člověk člověku podporuje videotréninky interakcí s dětmi a nácviky praktických dovedností, které bychom jinak financovat nemohli.
Bc. Alena Racková, ředitelka, KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8 Více...
Věnujeme se integraci a vytváření zážitků pro handicapované děti a mládež. Chceme, aby si dokázaly užít neobyčejné věci a prožít pocit úspěchu, štěstí a podpory svých kamarádů. Příspěvek využijeme na letní tábor v sedlech koní. Díky vaší podpoře můžeme pro naše klienty vytvářet program, který bychom jinak uskutečnit nemohli.
Hana Hubaczová, předsedkyně, NADĚJE pro všechny, z.s. Více...
Vážíme si podpory Nadace člověk člověku, protože nám pomáhá realizovat náš dlouhodobý projekt dobrovolnického centra pro lidi se zrakovým postižením. Oceňujeme přístup nadace, která projevuje nadstandardní zájem o fungování služby a problematiku nevidomých.
MgA. David Lobpreis, MBA, ředitel Okamžik, z.ú. Více...
Dovolte mi poděkovat vám za finanční podporu spolku ITY z.s., který poskytuje odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti s handicapem, zejména s poruchou autistického spektra. Díky Nadaci člověk člověku můžeme zajistit personální zabezpečení služby, které je to nejpodstatnější.
Mgr. Bohumír Večerek, místopředseda spolku ITY z.s. Více...
Chtěl bych Vám poděkovat za dvouletou spolupráci. Díky Vaší nadaci jsme mohli projekt Vzdělávávání budoucích odborníků na vzácná onemocnění realizovat a zajistit našim pacientům garantovaný příspěvek na přípravu, realizaci a zpracování semináře.
René Břečťan, místopředseda Česká asociace pro vzácná onemocnění Více...