Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2006

Nadace v roce 2006 vyplatila nadační příspěvky ve výši 649.900,- Kč a podpořila 10 občanských sdružení a 1 církevní právnickou osobu. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2006 ve formátu PDF (3.7 MB).

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořený projekt: „5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

LATA – Programy pro ohroženou mládež
Podpořené projekty: „Přímou cestou“ a „Ve dvou se to lépe táhne“
Výše nadačního příspěvku: 200.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Dům tří přání
Podpořený projekt: „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“
Výše nadačního příspěvku: 75.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Zajíček na koni
Podpořený projekt: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“
Výše nadačního příspěvku: 50.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: „Sociální fond pro nemocné cystickou fibrózou“
Výše nadačního příspěvku: 30.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Loutky v nemocnici
Podpořený projekt: „Loutky v nemocnici“
Výše nadačního příspěvku: 30.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Mirabilis
Podpořený projekt: „Zvyšování kvality asistenční služby“
Výše nadačního příspěvku: 27.900,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení
Podpořený projekt: „Nový domov s mámou a tátou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 25.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Junák – svaz skautů a skautek, středisko, „Moravská Orlice“ Moravské Budějovice
Podpořený projekt: „Lanové aktivity – inovace v programu pro děti a mládež“
Výše nadačního příspěvku: 22.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Oblastní charita Kutná Hora
Podpořený projekt: „Domek – terénní práce v rodinách“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: „Videotrénink interakcí v azylovém domě pro matky s dětmi“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Reference

Nadace je pro Diamant klíčovým partnerem při financování terapeutické péče pro děti z pěstounských rodin. Ceníme si a vážíme rad a inspirací, kterých se nám v rámci spolupráce dostává. Děkujeme nejen za sebe, ale zejména za naše klienty – děti, které měly v životě o něco méně štěstí, než většina z nás…
Bc. Tereza Kocurová, předsedkyně Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Více...
Nesmírně si vážím Vaší důvěry, podpory a spolupráce! Děkujeme za Vaši přirozenou lidskou pomoc člověka člověku, kterou máte nejen definovanou v Preambuli, ale hlavně kterou v sobě nesete a jde od srdce.
Alena Červenková, předsedkyně, koordinátorka projektů Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Více...
Běžně se setkáváme s nabídkou hraček nebo dárků pro naše děti, ale velice těžké bývá získat prostředky na mzdy, a získávat je opakovaně. Ze strany nadace vnímáme profesionální přístup v rozdělování příspěvků a navíc i skutečný zájem o fungování projektu a celé organizace.
Mgr. Karel Vostrý, ředitel Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. Více...
NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU nám pomáhá udělat dostupnější terapie pomocí ILF Neurofeedbacku pro rodiny s dětmi s PAS či jinými specifickými poruchami. Patří jí tímto díky nejen od nás, ale především od našich klientů.
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, ředitelka Rodinné Integrační Centrum z.s. Více...
Finanční příspěvky z nadace Člověk člověku pomáhají dlouhodobě zkvalitňovat sociální práci v Kolpingově azylovém domě. Díky těmto prostředkům částečně financujeme pracovní úvazky zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na zkvalitňování života klientek a jejich dětí.
Bc. Alena Racková, ředitelka Kolpingova rodina Více...