Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2006

Nadace v roce 2006 vyplatila nadační příspěvky ve výši 649.900,- Kč a podpořila 10 občanských sdružení a 1 církevní právnickou osobu. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2006 ve formátu PDF (3.7 MB).

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořený projekt: „5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

LATA – Programy pro ohroženou mládež
Podpořené projekty: „Přímou cestou“ a „Ve dvou se to lépe táhne“
Výše nadačního příspěvku: 200.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Dům tří přání
Podpořený projekt: „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“
Výše nadačního příspěvku: 75.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Zajíček na koni
Podpořený projekt: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“
Výše nadačního příspěvku: 50.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Klub nemocných cystickou fibrózou
Podpořený projekt: „Sociální fond pro nemocné cystickou fibrózou“
Výše nadačního příspěvku: 30.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Loutky v nemocnici
Podpořený projekt: „Loutky v nemocnici“
Výše nadačního příspěvku: 30.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Mirabilis
Podpořený projekt: „Zvyšování kvality asistenční služby“
Výše nadačního příspěvku: 27.900,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení
Podpořený projekt: „Nový domov s mámou a tátou – psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 25.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Junák – svaz skautů a skautek, středisko, „Moravská Orlice“ Moravské Budějovice
Podpořený projekt: „Lanové aktivity – inovace v programu pro děti a mládež“
Výše nadačního příspěvku: 22.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Oblastní charita Kutná Hora
Podpořený projekt: „Domek – terénní práce v rodinách“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: „Videotrénink interakcí v azylovém domě pro matky s dětmi“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde.

Reference

Nadace člověk člověku je náš dlouhodobý podporovatel, čehož si moc vážíme. Ceníme si toho, že se nebojí podporovat i nové myšlenky, jako v našem případě novou metodu práce s rodinou – Rodinné konference, která dává v řešení problémů rodiny zodpovědnost primárně rodině samé.
Markéta Ježková, ředitelka Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. Více...
Díky Vaší podpoře se můžeme našim dětem a dospělákům s mentálním handicapem věnovat a uspokojovat jejich potřeby. Vaše přízeň je pro nás velkým závazkem nejen nezklamat Vaší důvěru, ale i stále budovat Náš svět, ve kterém se cítíme všichni spokojeně.
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...
Váš nadační příspěvek nám pomáhá při zajišťování hladkého chodu mobilního hospice. Jako neméně přínosný ale vnímáme i Váš přístup k nám – Váš upřímný hluboký zájem o naši práci a důslednou zvídavost, díky které se i my sami můžeme podívat na naši činnost z nových úhlů pohledu.
Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení o.p.s. Více...
Touto cestou bych chtěl poděkovat Nadaci člověk člověku, která již 6. rokem podporuje projekt Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Velice si vážíme vašeho lidského a profesionálního přístupu. V minulosti jste navštívily střediska v Praze, Českých Budějovicích a Jihlavě a projevily skutečný zájem o problematiku naší organizace. Tento přístup je u donátorů velice výjimečný a my si ho nesmírně ceníme.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
Děkujeme za dlouhodobou podporu našeho domácího hospice a zvlášť zdravotních sester. Vážíme si Vaší práce a Vaší snahy pochopit regionální specifika i specifika jednotlivých služeb. Jste jednou z mála nadací, která umožňuje použít nadační příspěvek na mzdy pracovníků a tím zabezpečit kvalitní službu. Klientům a jejich rodinám poskytnout čas, který nelze vykázat žádné zdravotní pojišťovně.
Ing. Albína Horáková, Hospic sv. Zdislavy Více...