Dopady epidemie na nadaci a projekty námi podporované


Navzdory probíhající krizi je finanční situace naší nadace stabilní. I když očekáváme na konci roku propad darů od některých našich pravidelných dárců, máme dostatečné množství finančních prostředků na fondech přijatých darů z minulých let. To nám umožňuje plně se věnovat projektům, které díky nám běží a organizacím, které je realizují.

Od března jsme v úzkém a častějším kontaktu se všemi organizacemi, které realizují námi podporované projekty. Zjišťujeme, co je trápí, ale především co trápí jejich klienty a snažíme se pomoci. Po dobu nouzového stavu chyběly ochranné prostředky, proto jsme distribuovali roušky, respirátory a ochranné štíty. Doposud jsme nezaznamenali, že by některá z organizací měla takový nedostatek financí, že by musela omezit běžící projekty. Proto, ač jsme to v průběhu nouzového stavu zvažovali, jsme nevyhlásili žádné mimořádné grantové řízení, ani neposkytli žádné mimořádné finanční příspěvky, vyjma příspěvků souvisejících s pořízením ochranných pomůcek.

Na začátku června, v době, kdy se situace uklidnila a byl čas na zhodnocení situace, jsme rozeslali krátký dotazník. Cílem bylo získat informace, které nám pomohly v rozhodnutí o načasování a podobě nově vypsaného grantového řízení. Oslovili jsme 14 spolupracujících organizací a 13 jich odpovědělo. Detailní výsledky tohoto našeho malého výzkumu najdete zde.

A jaké závěry jsme z přijatých odpovědí vyvodili pro nás?
  • V letošním roce nebudou mít námi oslovené organizace závažné problémy s financemi a tudíž není nutné vyhlašovat v souvislosti s epidemií „mimořádný grant“.
  • Organizace očekávají propad příjmů na konci tohoto roku a v roce příštím, proto pro ně bude důležitá naše podpora projektů v roce 2021.
  • V případě vyhlášení otevřeného grantové řízení a vzhledem k obavám organizací o dostatek financí v příštím roce se dá očekávat obrovský počet žádostí neúměrný našim kapacitám (nebyly bychom schopni uspokojit více než 20% přijatých žádostí, navíc bychom dávali přednost stávajícím projektům).
  • Chceme se zaměřit na dlouhodobé projekty a udržitelnost stávajících služeb, proto podpoříme organizace, s nimiž jsme spolupracovali v posledních dvou letech a letošní grantové řízení bude uzavřené.
  • Situaci budeme i nadále monitorovat a v případě nepříznivého dopadu na spolupracující organizace budeme operativně reagovat např. formou mimořádných příspěvků.

Aktuality

Nadace uděluje nadační příspěvky organizacím v rámci grantových řízení. Mimo vyhlášená grantová řízení žádosti o příspěvek nepřijímáme. Grantové řízení roku 2021 bude vyhlášeno v květnu 2021. Více...
PF 2021 05.01.2021
Přejeme našim příznivcům, podporovatelům a všem spolupracujícím organizacím šťasný nový rok 2021! Více...
V letošním grantovém řízení se nadace rozhodla pro podporu projektů těchto organizací: Více...
Děkujeme všem organizacím, které nám poslaly žádost o příspěvek Více...