Nadační příspěvky v roce 2023


Nadace od 1.1. do 22.3.2023 podpořila 7 organizací celkovou částkou 328 000 Kč.


Název organizace Příspěvek  v Kč
Dětský domov HUSITA,o.p.s. 50 000
FidoDido z.s. 45 000
Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s. 60 000
Rodinné centrum Dětský svět z.s. 18 000
Svět Naděje z.s. 50 000
Unie pečujících, z.s. 50 000
Na počátku, o.p.s. 55 000