Nadační příspěvky v roce 2022


Nadace v roce podpořila 22 organizací celkovou částkou 1 866 000 Kč.

Název organizace Příspěvek 
v Kč
Achilleus,.z.s. 90 000
Cestou necestou, z.ú. 210 000
Dětský domov HUSITA, o.p.s. 50 000
Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s. 80 000
Dílny tvořivosti, o.p.s. 50 000
Domácí hospic Setkání, o.p.s. 50 000
FidoDido, z.s. 45 000
Hornomlýnská, o.p.s. 125 000
HOSPIC TEMPUS, z.s. 125 000
ITY z.s. 175 000
Kolpingova rodina Praha 8 120 000
Lata-programy pro mládež a rodinu, z.ú. 45 000
NADĚJE pro všechny, z.s. 25 000
Okamžik, z.ú. 120 000
Pestrá, o.p.s. 40 000
Rodinné centrum Dětský svět z.s. 18 000
Rodinné Integrační Centrum z.s. 130 000
Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. 125 000
Společnost E/Czech Epilepsy Association, z.s. 83 000
Tanec Praha z.ú. 50 000
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 60 000
Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú. 50 000
Celkem 1 866 000