Nadační příspěvky v roce 2021


Nadace do srpna 2021 podpořila 10 neziskových organizací
a vyplatila nadační příspěvky ve výši 493 000 Kč.


Podpořená organizace
Dětský domov Husita, o.p.s. 75 000
FidoDido, o.s. 28 000
Hornomlýnská o.p.s. 75 000
I MY, o.p.s. 25 000
KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8, pobočný spolek 40 000
Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. 25 000
o.s. NADĚJE pro všechny 25 000
Sdílení, o.p.s. 75 000
Svět naděje z.s. 50 000
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 75 000
Celkem 493 000