Nadační příspěvky v roce 2020

Nadace během roku 2019 podpořila 14 neziskových organizací
a jednu rodinu a vyplatila nadační příspěvky ve výši 1 359 000 Kč.Podpořená organizace/rodina
Cestou necestou, z.s. 150 000
Dětský domov Husita, o.p.s. 60 000
Domácí hospic Setkání, o.p.s. 50 000
Hornomlýnská, o.p.s. 75 000
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 50 000
I TY 125 000
KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8, pobočný spolek 80 000
Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. 50 000
Monika Zavadilová 30 000
o.s. NADĚJE pro všechny 50 000
Okamžik, z.ú. 60 000
Sdílení, o.p.s. 135 000
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 135 000
Tyfloservis, o.p.s. 134 000
Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. 175 000