Nadační příspěvky v roce 2020

Nadace během roku 2020 podpořila 14 neziskových organizací
a jednu rodinu a vyplatila nadační příspěvky ve výši 1 373 500 Kč.Podpořená organizace/rodina
Cestou necestou, z.s. 150 000
Dětský domov Husita, o.p.s. 60 000
Domácí hospic Setkání, o.p.s. 50 000
Hornomlýnská, o.p.s. 75 000
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 50 000
I TY 125 000
KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8, pobočný spolek 80 000
Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. 50 000
Okamžik, z.ú. 60 000
o.s. NADĚJE pro všechny 50 000
 rodina Zavadilových 38 000
Sdílení, o.p.s. 135 000
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 135 000
Tyfloservis, o.p.s. 134 000
Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. 175 000