Nadační příspěvky v roce 2019

Nadace během roku 2019 podpořila 18 neziskových organizací
a jednu rodinu a vyplatila nadační příspěvky ve výši 1 649 000 Kč.


Podpořená organizace/rodina  Kč
Cestou necestou, z.s. 135 000
Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. 50 000
Dětský domov Husita, o.p.s. 120 000
Domácí hospic Setkání, o.p.s. 50 000
FidoDido z.s. 90 000
Hornomlýnská, o.p.s. 60 000
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 100 000
I MY,o.p.s. 20 000
ITY z.s. 50 000
KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8, pobočný spolek 80 000
Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. 90 000
NADĚJE pro všechny o.s. 50 000
Občanské sdružení Smíšek, spolek 120 000
Okamžik z.ú. 60 000
rodina Zavadilových 120 000
Sdílení, o.p.s. 110 000
SVĚT NADĚJE z.s.  100 000
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 110 000
Tyfloservis, o.p.s. 134 000
Příspěvky celkem 1 649 000