Seznam organizací podpořených v roce 2018

Nadace v roce 2018 vyplatila příspěvky v celkové výši 1.521.000 Kč
a podpořila 20 neziskových organizací.


Podpořená organizce Výše příspěvku       v Kč
Cestou necestou, z.s. 120 000
Dětský domov Husita, o.p.s. 135 000
Dobrovolnické centrum Kladno, z.s. 15 000
Domácí hospic Jordán, o.p.s. 50 000
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 50 000
Hornomlýnská, o.p.s. 120 000
Hospic sv. Jiří, o.p.s. 50 000
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 100 000
I MY, o.p.s. 12 500
KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8 40 000
Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. 80 000
Navšechnočas, z.s. 10 000
Občanské sdružení Smíšek 70 000
Okamžik, z.ú. 60 000
Rodina sv. Zdislavy, z.s. 30 000
Sdílení, o.p.s. 100 000
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 137 500
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 100 000
Tyfloservis, o.p.s. 134 000
VOLNO, z.ú. 100 000
Příspěvky celkem 1 526 000