Seznam organizací podpořených v roce 2017

Nadace v roce 2017 vyplatila příspěvky v celkové výši 1.551.000 Kč
a podpořila 20 neziskových organizací.

Podpořená organizce Výše příspěvku      v Kč
FidoDido o.s. 90 000
Cestou necestou, z.s. 110 000
Dětský domov Husita, o.p.s. 125 000
Domácí hospic Jordán, o.p.s. 100 000
Domácí hospic Setkání, o.p.s. 50 000
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 100 000
Hornomlýnská, o.p.s. 110 000
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 100 000
Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. 87 000
Majáček o.p.s. 20 000
NADĚJE pro všechny, z.s. 32 000
Občanské sdružení Smíšek 110 000
Rodina sv. Zdislavy 15 000
ROMSTAR, z.s. 15 000
Sdílení, o.p.s. 80 000
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 50 000
SVĚT NADĚJE z.s. 90 000
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 100 000
Tyfloservis, o.p.s. 117 000
VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. 50 000
Celkem 1 551 000