Seznam organizací podpořených v roce 2016

Nadace v roce 2016 vyplatila příspěvky v celkové výši 1.652.000 Kč
a podpořila 24 neziskových organizací a jednu rodinu.

Podpořená organizace / fyzická osoba Částka v Kč
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.. klub Velké Meziříčí 15 000
Cestou necestou, z.s. 100 000
Dětský domov Husita, o.p.s. 125 000
Dobrovolnické centrum Kladno, z.s. 20 000
Domácí hospic Jordán, o.p.s. 100 000
Domácí hospic Setkání, o.p.s. 100 000
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 100 000
HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. 225 000
Hornomlýnská, o.p.s. 50 000
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení 50 000
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 125 000
I MY, o.p.s. 25 000
Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú. 90 000
Majáček o.p.s. 20 000
NADĚJE pro všechny, z.s. 35 000
Navšechnočas, z.s. 10 000
Občanské sdružení Smíšek 50 000
paní Jana L. 10 000
Rodina svaté Zdislavy 30 000
ROMSTAR, z.s. 15 000
Sdílení, o.p.s. 30 000
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 125 000
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 50 000
Tyfloservis, o.p.s. 102 000
VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. 50 000
Celkem 1 652 000