Seznam organizací podpořených v roce 2015

Nadace v roce 2015 vyplatila příspěvky v celkové výši 1.228.000 Kč
a podpořila 17 neziskových organizací a jednu rodinu.

Podpořená organizace / fyzická osoba Částka v Kč
Amalthea, o.s. 20 000
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 90 000
Cestou necestou, z.s. 100 000
Dětský domov Husita, o.p.s. 125 000
Domácí hospic Jordán, o.p.s. 50 000
Domácí hospic Setkání, o.p.s. 50 000
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 90 000
FC ROMSTAR o.s. 16 000
FidoDido, o.s. 45 000
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení 50 000
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. 150 000
Lata - Programy pro mládež a rodinu, z. ú. 100 000
NADĚJE pro všechny, z.s. 35 000
Občanské sdružení Chewal 30 000
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 125 000
SVĚT NADĚJE z.s. 40 000
Tyfloservis, o.p.s. 102 000
rodina paní Jany* 10 000
Celkem 1 228 000

* Příspěvek je určen na úhradu plateb nájmu bytu, ve kterém bydlí paní Jana  se svými třemi dcerami ve věku 10, 7 a 6 let. Dívky jsou u matky na dlouhodobém přechodném pobytu dětí mimo ústavní zařízení. Cílem tohoto pobytu je trvalé navrácení dívek do matčiny péče.