Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2013

V roce 2013 nadace vyplatila na příspěvcích celkem 1 283 900 Kč a podpořila 19 neziskových organizací a jednu rodinu, ve které vyrůstá pět dětí v pěstounské péči.
 

Název organizace Výše příspěvku  
v Kč
Amalthea o.s. 60 000
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Hornomlýnská 114 200
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Cestou necestou 80 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 40 000
Dětský domov Husita 100 000
FC ROMSTAR o.s. 15 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených 120 000
Hospic sv. Alžběty o.p.s. 50 000
Hospic sv. Zdislavy 125 000
Hospicové hnutí Vysočina 90 000
HoSt Home - Start Česká republika 125 000
Kolpingova rodina Praha 8 72 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 50 000
manželé Jelínkovi 30 000
Občanské sdružení Smíšek 50 000
Persefona 72 000
Rodina svaté Zdislavy 70 000
Spol. pro podporu lidí s mentál.  postižením v ČR, Jablonec nad Nisou, o.s., SK Sluníčko 10 000
Příspěvky v roce 2013 celkem 1 283 200

Reference

Díky vaší pomoci mohou matky z azylového domu a tréninkových bytů rozvíjet svoje rodičovské kompetence i dovednosti pro samostatný život. Nadace člověk člověku podporuje videotréninky interakcí s dětmi a nácviky praktických dovedností, které bychom jinak financovat nemohli.
Bc. Alena Racková, ředitelka, KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8 Více...
Věnujeme se integraci a vytváření zážitků pro handicapované děti a mládež. Chceme, aby si dokázaly užít neobyčejné věci a prožít pocit úspěchu, štěstí a podpory svých kamarádů. Příspěvek využijeme na letní tábor v sedlech koní. Díky vaší podpoře můžeme pro naše klienty vytvářet program, který bychom jinak uskutečnit nemohli.
Hana Hubaczová, předsedkyně, NADĚJE pro všechny, z.s. Více...
Vážíme si podpory Nadace člověk člověku, protože nám pomáhá realizovat náš dlouhodobý projekt dobrovolnického centra pro lidi se zrakovým postižením. Oceňujeme přístup nadace, která projevuje nadstandardní zájem o fungování služby a problematiku nevidomých.
MgA. David Lobpreis, MBA, ředitel Okamžik, z.ú. Více...
Dovolte mi poděkovat vám za finanční podporu spolku ITY z.s., který poskytuje odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti s handicapem, zejména s poruchou autistického spektra. Díky Nadaci člověk člověku můžeme zajistit personální zabezpečení služby, které je to nejpodstatnější.
Mgr. Bohumír Večerek, místopředseda spolku ITY z.s. Více...
Chtěl bych Vám poděkovat za dvouletou spolupráci. Díky Vaší nadaci jsme mohli projekt Vzdělávávání budoucích odborníků na vzácná onemocnění realizovat a zajistit našim pacientům garantovaný příspěvek na přípravu, realizaci a zpracování semináře.
René Břečťan, místopředseda Česká asociace pro vzácná onemocnění Více...