Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2013

V roce 2013 nadace vyplatila na příspěvcích celkem 1 283 900 Kč a podpořila 19 neziskových organizací a jednu rodinu, ve které vyrůstá pět dětí v pěstounské péči.
 

Název organizace Výše příspěvku  
v Kč
Amalthea o.s. 60 000
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Hornomlýnská 114 200
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Cestou necestou 80 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 40 000
Dětský domov Husita 100 000
FC ROMSTAR o.s. 15 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených 120 000
Hospic sv. Alžběty o.p.s. 50 000
Hospic sv. Zdislavy 125 000
Hospicové hnutí Vysočina 90 000
HoSt Home - Start Česká republika 125 000
Kolpingova rodina Praha 8 72 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 50 000
manželé Jelínkovi 30 000
Občanské sdružení Smíšek 50 000
Persefona 72 000
Rodina svaté Zdislavy 70 000
Spol. pro podporu lidí s mentál.  postižením v ČR, Jablonec nad Nisou, o.s., SK Sluníčko 10 000
Příspěvky v roce 2013 celkem 1 283 200

Reference

Nadace člověk člověku je náš dlouhodobý podporovatel, čehož si moc vážíme. Ceníme si toho, že se nebojí podporovat i nové myšlenky, jako v našem případě novou metodu práce s rodinou – Rodinné konference, která dává v řešení problémů rodiny zodpovědnost primárně rodině samé.
Markéta Ježková, ředitelka Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. Více...
Díky Vaší podpoře se můžeme našim dětem a dospělákům s mentálním handicapem věnovat a uspokojovat jejich potřeby. Vaše přízeň je pro nás velkým závazkem nejen nezklamat Vaší důvěru, ale i stále budovat Náš svět, ve kterém se cítíme všichni spokojeně.
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...
Váš nadační příspěvek nám pomáhá při zajišťování hladkého chodu mobilního hospice. Jako neméně přínosný ale vnímáme i Váš přístup k nám – Váš upřímný hluboký zájem o naši práci a důslednou zvídavost, díky které se i my sami můžeme podívat na naši činnost z nových úhlů pohledu.
Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení o.p.s. Více...
Touto cestou bych chtěl poděkovat Nadaci člověk člověku, která již 6. rokem podporuje projekt Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Velice si vážíme vašeho lidského a profesionálního přístupu. V minulosti jste navštívily střediska v Praze, Českých Budějovicích a Jihlavě a projevily skutečný zájem o problematiku naší organizace. Tento přístup je u donátorů velice výjimečný a my si ho nesmírně ceníme.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
Děkujeme za dlouhodobou podporu našeho domácího hospice a zvlášť zdravotních sester. Vážíme si Vaší práce a Vaší snahy pochopit regionální specifika i specifika jednotlivých služeb. Jste jednou z mála nadací, která umožňuje použít nadační příspěvek na mzdy pracovníků a tím zabezpečit kvalitní službu. Klientům a jejich rodinám poskytnout čas, který nelze vykázat žádné zdravotní pojišťovně.
Ing. Albína Horáková, Hospic sv. Zdislavy Více...