Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2013

V roce 2013 nadace vyplatila na příspěvcích celkem 1 283 900 Kč a podpořila 19 neziskových organizací a jednu rodinu, ve které vyrůstá pět dětí v pěstounské péči.
 

Název organizace Výše příspěvku  
v Kč
Amalthea o.s. 60 000
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Hornomlýnská 114 200
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Cestou necestou 80 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 40 000
Dětský domov Husita 100 000
FC ROMSTAR o.s. 15 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených 120 000
Hospic sv. Alžběty o.p.s. 50 000
Hospic sv. Zdislavy 125 000
Hospicové hnutí Vysočina 90 000
HoSt Home - Start Česká republika 125 000
Kolpingova rodina Praha 8 72 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 50 000
manželé Jelínkovi 30 000
Občanské sdružení Smíšek 50 000
Persefona 72 000
Rodina svaté Zdislavy 70 000
Spol. pro podporu lidí s mentál.  postižením v ČR, Jablonec nad Nisou, o.s., SK Sluníčko 10 000
Příspěvky v roce 2013 celkem 1 283 200

Reference

Nadace je pro Diamant klíčovým partnerem při financování terapeutické péče pro děti z pěstounských rodin. Ceníme si a vážíme rad a inspirací, kterých se nám v rámci spolupráce dostává. Děkujeme nejen za sebe, ale zejména za naše klienty – děti, které měly v životě o něco méně štěstí, než většina z nás…
Bc. Tereza Kocurová, předsedkyně Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Více...
Nesmírně si vážím Vaší důvěry, podpory a spolupráce! Děkujeme za Vaši přirozenou lidskou pomoc člověka člověku, kterou máte nejen definovanou v Preambuli, ale hlavně kterou v sobě nesete a jde od srdce.
Alena Červenková, předsedkyně, koordinátorka projektů Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Více...
Běžně se setkáváme s nabídkou hraček nebo dárků pro naše děti, ale velice těžké bývá získat prostředky na mzdy, a získávat je opakovaně. Ze strany nadace vnímáme profesionální přístup v rozdělování příspěvků a navíc i skutečný zájem o fungování projektu a celé organizace.
Mgr. Karel Vostrý, ředitel Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. Více...
NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU nám pomáhá udělat dostupnější terapie pomocí ILF Neurofeedbacku pro rodiny s dětmi s PAS či jinými specifickými poruchami. Patří jí tímto díky nejen od nás, ale především od našich klientů.
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, ředitelka Rodinné Integrační Centrum z.s. Více...
Finanční příspěvky z nadace Člověk člověku pomáhají dlouhodobě zkvalitňovat sociální práci v Kolpingově azylovém domě. Díky těmto prostředkům částečně financujeme pracovní úvazky zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na zkvalitňování života klientek a jejich dětí.
Bc. Alena Racková, ředitelka Kolpingova rodina Více...