Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2012

V roce 2012 Nadace vyplatila na nadačních příspěvcích 1.161.200 Kč a podpořila 18 občanských sdružení,   2 obecně prospěšné společnosti a jednu rodinu (viz. níže). Podrobné informace o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě.

Stáhnout Výroční zprávu 2012 ve formátu PDF.

Název organizace Výše příspěvku v Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Hornomlýnská 75 000
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Cestou necestou 30 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 112 500
Dětský domov Husita 50 000
Dům tří přání 55 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených 60 000
Gaudia proti rakovině o.s. 25 000
Hospic sv. Zdislavy 50 000
Hospicové hnutí Vysočina 50 000
HoSt Home - Start Česká republika 150 000
Klub nemocných cystickou fibrózou,o.s. 75 000
Kolpingova rodina Praha 8 90 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 40 200
LORM - společnost pro hluchoslepé 35 000
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 27 500
OS TOTEM 50 000
Rodina svaté Zdislavy 50 000
Sdružení pěstounských rodin Brno 36 000
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 50 000

Mimo výše uvedené částky Nadace vyplatila příspěvek ve výši 40.000Kč manželům Jelínkovým. Manželé Jelínkovi jsou pěstouny a poručníky 5 dětí. Nadace Jelínkovým přispěla na úhradu nákladů bydlení.

Reference

Díky vaší pomoci mohou matky z azylového domu a tréninkových bytů rozvíjet svoje rodičovské kompetence i dovednosti pro samostatný život. Nadace člověk člověku podporuje videotréninky interakcí s dětmi a nácviky praktických dovedností, které bychom jinak financovat nemohli.
Bc. Alena Racková, ředitelka, KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8 Více...
Věnujeme se integraci a vytváření zážitků pro handicapované děti a mládež. Chceme, aby si dokázaly užít neobyčejné věci a prožít pocit úspěchu, štěstí a podpory svých kamarádů. Příspěvek využijeme na letní tábor v sedlech koní. Díky vaší podpoře můžeme pro naše klienty vytvářet program, který bychom jinak uskutečnit nemohli.
Hana Hubaczová, předsedkyně, NADĚJE pro všechny, z.s. Více...
Vážíme si podpory Nadace člověk člověku, protože nám pomáhá realizovat náš dlouhodobý projekt dobrovolnického centra pro lidi se zrakovým postižením. Oceňujeme přístup nadace, která projevuje nadstandardní zájem o fungování služby a problematiku nevidomých.
MgA. David Lobpreis, MBA, ředitel Okamžik, z.ú. Více...
Dovolte mi poděkovat vám za finanční podporu spolku ITY z.s., který poskytuje odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti s handicapem, zejména s poruchou autistického spektra. Díky Nadaci člověk člověku můžeme zajistit personální zabezpečení služby, které je to nejpodstatnější.
Mgr. Bohumír Večerek, místopředseda spolku ITY z.s. Více...
Chtěl bych Vám poděkovat za dvouletou spolupráci. Díky Vaší nadaci jsme mohli projekt Vzdělávávání budoucích odborníků na vzácná onemocnění realizovat a zajistit našim pacientům garantovaný příspěvek na přípravu, realizaci a zpracování semináře.
René Břečťan, místopředseda Česká asociace pro vzácná onemocnění Více...