Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2012

V roce 2012 Nadace vyplatila na nadačních příspěvcích 1.161.200 Kč a podpořila 18 občanských sdružení,   2 obecně prospěšné společnosti a jednu rodinu (viz. níže). Podrobné informace o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě.

Stáhnout Výroční zprávu 2012 ve formátu PDF.

Název organizace Výše příspěvku v Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Hornomlýnská 75 000
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Cestou necestou 30 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 112 500
Dětský domov Husita 50 000
Dům tří přání 55 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených 60 000
Gaudia proti rakovině o.s. 25 000
Hospic sv. Zdislavy 50 000
Hospicové hnutí Vysočina 50 000
HoSt Home - Start Česká republika 150 000
Klub nemocných cystickou fibrózou,o.s. 75 000
Kolpingova rodina Praha 8 90 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 40 200
LORM - společnost pro hluchoslepé 35 000
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 27 500
OS TOTEM 50 000
Rodina svaté Zdislavy 50 000
Sdružení pěstounských rodin Brno 36 000
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 50 000

Mimo výše uvedené částky Nadace vyplatila příspěvek ve výši 40.000Kč manželům Jelínkovým. Manželé Jelínkovi jsou pěstouny a poručníky 5 dětí. Nadace Jelínkovým přispěla na úhradu nákladů bydlení.

Reference

Nadace člověk člověku je náš dlouhodobý podporovatel, čehož si moc vážíme. Ceníme si toho, že se nebojí podporovat i nové myšlenky, jako v našem případě novou metodu práce s rodinou – Rodinné konference, která dává v řešení problémů rodiny zodpovědnost primárně rodině samé.
Markéta Ježková, ředitelka Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. Více...
Díky Vaší podpoře se můžeme našim dětem a dospělákům s mentálním handicapem věnovat a uspokojovat jejich potřeby. Vaše přízeň je pro nás velkým závazkem nejen nezklamat Vaší důvěru, ale i stále budovat Náš svět, ve kterém se cítíme všichni spokojeně.
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...
Váš nadační příspěvek nám pomáhá při zajišťování hladkého chodu mobilního hospice. Jako neméně přínosný ale vnímáme i Váš přístup k nám – Váš upřímný hluboký zájem o naši práci a důslednou zvídavost, díky které se i my sami můžeme podívat na naši činnost z nových úhlů pohledu.
Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení o.p.s. Více...
Touto cestou bych chtěl poděkovat Nadaci člověk člověku, která již 6. rokem podporuje projekt Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Velice si vážíme vašeho lidského a profesionálního přístupu. V minulosti jste navštívily střediska v Praze, Českých Budějovicích a Jihlavě a projevily skutečný zájem o problematiku naší organizace. Tento přístup je u donátorů velice výjimečný a my si ho nesmírně ceníme.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
Děkujeme za dlouhodobou podporu našeho domácího hospice a zvlášť zdravotních sester. Vážíme si Vaší práce a Vaší snahy pochopit regionální specifika i specifika jednotlivých služeb. Jste jednou z mála nadací, která umožňuje použít nadační příspěvek na mzdy pracovníků a tím zabezpečit kvalitní službu. Klientům a jejich rodinám poskytnout čas, který nelze vykázat žádné zdravotní pojišťovně.
Ing. Albína Horáková, Hospic sv. Zdislavy Více...