Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2012

V roce 2012 Nadace vyplatila na nadačních příspěvcích 1.161.200 Kč a podpořila 18 občanských sdružení,   2 obecně prospěšné společnosti a jednu rodinu (viz. níže). Podrobné informace o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě.

Stáhnout Výroční zprávu 2012 ve formátu PDF.

Název organizace Výše příspěvku v Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Hornomlýnská 75 000
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Cestou necestou 30 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 112 500
Dětský domov Husita 50 000
Dům tří přání 55 000
Federace rodičů a přátel sluchově postižených 60 000
Gaudia proti rakovině o.s. 25 000
Hospic sv. Zdislavy 50 000
Hospicové hnutí Vysočina 50 000
HoSt Home - Start Česká republika 150 000
Klub nemocných cystickou fibrózou,o.s. 75 000
Kolpingova rodina Praha 8 90 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 40 200
LORM - společnost pro hluchoslepé 35 000
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 27 500
OS TOTEM 50 000
Rodina svaté Zdislavy 50 000
Sdružení pěstounských rodin Brno 36 000
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 50 000

Mimo výše uvedené částky Nadace vyplatila příspěvek ve výši 40.000Kč manželům Jelínkovým. Manželé Jelínkovi jsou pěstouny a poručníky 5 dětí. Nadace Jelínkovým přispěla na úhradu nákladů bydlení.

Reference

Nadace je pro Diamant klíčovým partnerem při financování terapeutické péče pro děti z pěstounských rodin. Ceníme si a vážíme rad a inspirací, kterých se nám v rámci spolupráce dostává. Děkujeme nejen za sebe, ale zejména za naše klienty – děti, které měly v životě o něco méně štěstí, než většina z nás…
Bc. Tereza Kocurová, předsedkyně Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Více...
Nesmírně si vážím Vaší důvěry, podpory a spolupráce! Děkujeme za Vaši přirozenou lidskou pomoc člověka člověku, kterou máte nejen definovanou v Preambuli, ale hlavně kterou v sobě nesete a jde od srdce.
Alena Červenková, předsedkyně, koordinátorka projektů Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Více...
Běžně se setkáváme s nabídkou hraček nebo dárků pro naše děti, ale velice těžké bývá získat prostředky na mzdy, a získávat je opakovaně. Ze strany nadace vnímáme profesionální přístup v rozdělování příspěvků a navíc i skutečný zájem o fungování projektu a celé organizace.
Mgr. Karel Vostrý, ředitel Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. Více...
NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU nám pomáhá udělat dostupnější terapie pomocí ILF Neurofeedbacku pro rodiny s dětmi s PAS či jinými specifickými poruchami. Patří jí tímto díky nejen od nás, ale především od našich klientů.
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, ředitelka Rodinné Integrační Centrum z.s. Více...
Finanční příspěvky z nadace Člověk člověku pomáhají dlouhodobě zkvalitňovat sociální práci v Kolpingově azylovém domě. Díky těmto prostředkům částečně financujeme pracovní úvazky zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na zkvalitňování života klientek a jejich dětí.
Bc. Alena Racková, ředitelka Kolpingova rodina Více...