Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2011

V roce 2011 Nadace vyplatila na nadačních příspěvcích 1.177.050 Kč a podpořila 15 občanských sdružení,   2 obecně prospěšné společnosti a jednu rodinu (viz. níže). Podrobné informace o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě.


Stáhnout Výroční zpráu 2011 ve formátu PDF (2,82 MB)


Název organizace Výše příspěvku v Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 72 500
Dům tří přání 145 000
Gaudia proti rakovině o.s. 25 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna 75 000
HoSt Home - Start Česká republika 75 000
Klub nemocných cystickou fibrózou,o.s. 37 500
Kolpingova rodina Praha 8 45 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 115 200
Ledovec, o.s. 160 000
o.s. InternetPoradna.cz 75 000
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 10 000
Rodina svaté Zdislavy 50 000
Společnost na podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 24 500
Společnost pro mukopolysacharidosu 50 000
TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum 38 400
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 50 000

 

Mimo výše uvedené částky Nadace vyplatila příspěvek ve výši 118.950 Kč rodině Zavadilových. Tuto částku  jsme obdrželi darem v rámci projektu Čtení pomáhá a byla účelově vázána na nákup speciálních autosedaček pro nemocné děti Zavadilových více..

Reference

Díky vaší pomoci mohou matky z azylového domu a tréninkových bytů rozvíjet svoje rodičovské kompetence i dovednosti pro samostatný život. Nadace člověk člověku podporuje videotréninky interakcí s dětmi a nácviky praktických dovedností, které bychom jinak financovat nemohli.
Bc. Alena Racková, ředitelka, KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8 Více...
Věnujeme se integraci a vytváření zážitků pro handicapované děti a mládež. Chceme, aby si dokázaly užít neobyčejné věci a prožít pocit úspěchu, štěstí a podpory svých kamarádů. Příspěvek využijeme na letní tábor v sedlech koní. Díky vaší podpoře můžeme pro naše klienty vytvářet program, který bychom jinak uskutečnit nemohli.
Hana Hubaczová, předsedkyně, NADĚJE pro všechny, z.s. Více...
Vážíme si podpory Nadace člověk člověku, protože nám pomáhá realizovat náš dlouhodobý projekt dobrovolnického centra pro lidi se zrakovým postižením. Oceňujeme přístup nadace, která projevuje nadstandardní zájem o fungování služby a problematiku nevidomých.
MgA. David Lobpreis, MBA, ředitel Okamžik, z.ú. Více...
Dovolte mi poděkovat vám za finanční podporu spolku ITY z.s., který poskytuje odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti s handicapem, zejména s poruchou autistického spektra. Díky Nadaci člověk člověku můžeme zajistit personální zabezpečení služby, které je to nejpodstatnější.
Mgr. Bohumír Večerek, místopředseda spolku ITY z.s. Více...
Chtěl bych Vám poděkovat za dvouletou spolupráci. Díky Vaší nadaci jsme mohli projekt Vzdělávávání budoucích odborníků na vzácná onemocnění realizovat a zajistit našim pacientům garantovaný příspěvek na přípravu, realizaci a zpracování semináře.
René Břečťan, místopředseda Česká asociace pro vzácná onemocnění Více...