Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací v roce 2011

V roce 2011 Nadace vyplatila na nadačních příspěvcích 1.177.050 Kč a podpořila 15 občanských sdružení,   2 obecně prospěšné společnosti a jednu rodinu (viz. níže). Podrobné informace o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě.


Stáhnout Výroční zpráu 2011 ve formátu PDF (2,82 MB)


Název organizace Výše příspěvku v Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí  v ČR,o.s. klub Velké Meziříčí 10 000
Česká asociace paraplegiků - CZEPA 72 500
Dům tří přání 145 000
Gaudia proti rakovině o.s. 25 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna 75 000
HoSt Home - Start Česká republika 75 000
Klub nemocných cystickou fibrózou,o.s. 37 500
Kolpingova rodina Praha 8 45 000
LATA - Programy pro ohroženou mládež 115 200
Ledovec, o.s. 160 000
o.s. InternetPoradna.cz 75 000
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 10 000
Rodina svaté Zdislavy 50 000
Společnost na podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 24 500
Společnost pro mukopolysacharidosu 50 000
TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum 38 400
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. 50 000

 

Mimo výše uvedené částky Nadace vyplatila příspěvek ve výši 118.950 Kč rodině Zavadilových. Tuto částku  jsme obdrželi darem v rámci projektu Čtení pomáhá a byla účelově vázána na nákup speciálních autosedaček pro nemocné děti Zavadilových více..

Reference

Nadace člověk člověku je náš dlouhodobý podporovatel, čehož si moc vážíme. Ceníme si toho, že se nebojí podporovat i nové myšlenky, jako v našem případě novou metodu práce s rodinou – Rodinné konference, která dává v řešení problémů rodiny zodpovědnost primárně rodině samé.
Markéta Ježková, ředitelka Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. Více...
Díky Vaší podpoře se můžeme našim dětem a dospělákům s mentálním handicapem věnovat a uspokojovat jejich potřeby. Vaše přízeň je pro nás velkým závazkem nejen nezklamat Vaší důvěru, ale i stále budovat Náš svět, ve kterém se cítíme všichni spokojeně.
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...
Váš nadační příspěvek nám pomáhá při zajišťování hladkého chodu mobilního hospice. Jako neméně přínosný ale vnímáme i Váš přístup k nám – Váš upřímný hluboký zájem o naši práci a důslednou zvídavost, díky které se i my sami můžeme podívat na naši činnost z nových úhlů pohledu.
Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení o.p.s. Více...
Touto cestou bych chtěl poděkovat Nadaci člověk člověku, která již 6. rokem podporuje projekt Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Velice si vážíme vašeho lidského a profesionálního přístupu. V minulosti jste navštívily střediska v Praze, Českých Budějovicích a Jihlavě a projevily skutečný zájem o problematiku naší organizace. Tento přístup je u donátorů velice výjimečný a my si ho nesmírně ceníme.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
Děkujeme za dlouhodobou podporu našeho domácího hospice a zvlášť zdravotních sester. Vážíme si Vaší práce a Vaší snahy pochopit regionální specifika i specifika jednotlivých služeb. Jste jednou z mála nadací, která umožňuje použít nadační příspěvek na mzdy pracovníků a tím zabezpečit kvalitní službu. Klientům a jejich rodinám poskytnout čas, který nelze vykázat žádné zdravotní pojišťovně.
Ing. Albína Horáková, Hospic sv. Zdislavy Více...