Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2007

Nadace v roce 2007 vyplatila příspěvky ve výši 568.140,-Kč a podpořila deset občanských sdružení a jednu obecně prospěšnou společnost. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2007 ve formátu PDF

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořený projekt: „5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Dům tří přání
Podpořený projekt: „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami o.p.s.
Podpořený projekt: „Domov Dubenec“
Výše nadačního příspěvku: 60.750,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: „Terénní sociální práce v tréninkových bytech“
Výše nadačního příspěvku: 57.950,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení
Podpořený projekt: „Nový domov s mámou a tátou - psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Mirabilis, o.s.
Podpořený projekt: „Asistenční služba“
Výše nadačního příspěvku: 29.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Zajíček na koni o.s.
Podpořený projekt: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“
Výše nadačního příspěvku: 21.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Občanské sdružení Hajnštejn
Podpořený projekt: „Děti na Hájence 2008“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: „Kresba a malba pro zdravotně postižené“
Výše nadačního příspěvku: 17.040,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

ANGELMAN.CZ
Podpořený projekt: „Setkání o.s. Angelman.CZ v roce 2008“
Výše nadačního příspěvku: 7.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Willík– o.s. rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem
Podpořený projekt: „Víkendové setkání rodin dětí a dospělých s WS“
Výše nadačního příspěvku: 5.400,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Reference

Nadace člověk člověku je náš dlouhodobý podporovatel, čehož si moc vážíme. Ceníme si toho, že se nebojí podporovat i nové myšlenky, jako v našem případě novou metodu práce s rodinou – Rodinné konference, která dává v řešení problémů rodiny zodpovědnost primárně rodině samé.
Markéta Ježková, ředitelka Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. Více...
Díky Vaší podpoře se můžeme našim dětem a dospělákům s mentálním handicapem věnovat a uspokojovat jejich potřeby. Vaše přízeň je pro nás velkým závazkem nejen nezklamat Vaší důvěru, ale i stále budovat Náš svět, ve kterém se cítíme všichni spokojeně.
Bc. Šárka Hagarová, předsedkyně spolku Svět naděje Více...
Váš nadační příspěvek nám pomáhá při zajišťování hladkého chodu mobilního hospice. Jako neméně přínosný ale vnímáme i Váš přístup k nám – Váš upřímný hluboký zájem o naši práci a důslednou zvídavost, díky které se i my sami můžeme podívat na naši činnost z nových úhlů pohledu.
Bc. Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení o.p.s. Více...
Touto cestou bych chtěl poděkovat Nadaci člověk člověku, která již 6. rokem podporuje projekt Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Velice si vážíme vašeho lidského a profesionálního přístupu. V minulosti jste navštívily střediska v Praze, Českých Budějovicích a Jihlavě a projevily skutečný zájem o problematiku naší organizace. Tento přístup je u donátorů velice výjimečný a my si ho nesmírně ceníme.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Více...
Děkujeme za dlouhodobou podporu našeho domácího hospice a zvlášť zdravotních sester. Vážíme si Vaší práce a Vaší snahy pochopit regionální specifika i specifika jednotlivých služeb. Jste jednou z mála nadací, která umožňuje použít nadační příspěvek na mzdy pracovníků a tím zabezpečit kvalitní službu. Klientům a jejich rodinám poskytnout čas, který nelze vykázat žádné zdravotní pojišťovně.
Ing. Albína Horáková, Hospic sv. Zdislavy Více...