Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2007

Nadace v roce 2007 vyplatila příspěvky ve výši 568.140,-Kč a podpořila deset občanských sdružení a jednu obecně prospěšnou společnost. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2007 ve formátu PDF

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořený projekt: „5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Dům tří přání
Podpořený projekt: „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami o.p.s.
Podpořený projekt: „Domov Dubenec“
Výše nadačního příspěvku: 60.750,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: „Terénní sociální práce v tréninkových bytech“
Výše nadačního příspěvku: 57.950,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení
Podpořený projekt: „Nový domov s mámou a tátou - psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Mirabilis, o.s.
Podpořený projekt: „Asistenční služba“
Výše nadačního příspěvku: 29.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Zajíček na koni o.s.
Podpořený projekt: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“
Výše nadačního příspěvku: 21.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Občanské sdružení Hajnštejn
Podpořený projekt: „Děti na Hájence 2008“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: „Kresba a malba pro zdravotně postižené“
Výše nadačního příspěvku: 17.040,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

ANGELMAN.CZ
Podpořený projekt: „Setkání o.s. Angelman.CZ v roce 2008“
Výše nadačního příspěvku: 7.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Willík– o.s. rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem
Podpořený projekt: „Víkendové setkání rodin dětí a dospělých s WS“
Výše nadačního příspěvku: 5.400,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Reference

Nadace je pro Diamant klíčovým partnerem při financování terapeutické péče pro děti z pěstounských rodin. Ceníme si a vážíme rad a inspirací, kterých se nám v rámci spolupráce dostává. Děkujeme nejen za sebe, ale zejména za naše klienty – děti, které měly v životě o něco méně štěstí, než většina z nás…
Bc. Tereza Kocurová, předsedkyně Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Více...
Nesmírně si vážím Vaší důvěry, podpory a spolupráce! Děkujeme za Vaši přirozenou lidskou pomoc člověka člověku, kterou máte nejen definovanou v Preambuli, ale hlavně kterou v sobě nesete a jde od srdce.
Alena Červenková, předsedkyně, koordinátorka projektů Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Více...
Běžně se setkáváme s nabídkou hraček nebo dárků pro naše děti, ale velice těžké bývá získat prostředky na mzdy, a získávat je opakovaně. Ze strany nadace vnímáme profesionální přístup v rozdělování příspěvků a navíc i skutečný zájem o fungování projektu a celé organizace.
Mgr. Karel Vostrý, ředitel Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. Více...
NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU nám pomáhá udělat dostupnější terapie pomocí ILF Neurofeedbacku pro rodiny s dětmi s PAS či jinými specifickými poruchami. Patří jí tímto díky nejen od nás, ale především od našich klientů.
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, ředitelka Rodinné Integrační Centrum z.s. Více...
Finanční příspěvky z nadace Člověk člověku pomáhají dlouhodobě zkvalitňovat sociální práci v Kolpingově azylovém domě. Díky těmto prostředkům částečně financujeme pracovní úvazky zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na zkvalitňování života klientek a jejich dětí.
Bc. Alena Racková, ředitelka Kolpingova rodina Více...