Seznam organizací a jejich projektů podpořených nadací
v roce 2007

Nadace v roce 2007 vyplatila příspěvky ve výši 568.140,-Kč a podpořila deset občanských sdružení a jednu obecně prospěšnou společnost. Podrobnosti o podpořených projektech najdete ve výroční zprávě či odkazech uvedených u jednotlivých organizací.

Stáhnout Výroční zprávu 2007 ve formátu PDF

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Podpořený projekt: „5. ročník sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Dům tří přání
Podpořený projekt: „Azylový dům Přemysla Pittra pro děti - Rozšíření pracovního týmu o fundraisera“
Výše nadačního příspěvku: 150.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci u Příbrami o.p.s.
Podpořený projekt: „Domov Dubenec“
Výše nadačního příspěvku: 60.750,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Kolpingova rodina Praha 8
Podpořený projekt: „Terénní sociální práce v tréninkových bytech“
Výše nadačního příspěvku: 57.950,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Rodina sv. Zdislavy, občanské sdružení
Podpořený projekt: „Nový domov s mámou a tátou - psychologická pomoc pěstounským rodinám“
Výše nadačního příspěvku: 50.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Mirabilis, o.s.
Podpořený projekt: „Asistenční služba“
Výše nadačního příspěvku: 29.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Zajíček na koni o.s.
Podpořený projekt: „Jízdy na koních zdarma pro děti s handicapy, integrační výlety s koňmi a programy prevence pro mládež“
Výše nadačního příspěvku: 21.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Občanské sdružení Hajnštejn
Podpořený projekt: „Děti na Hájence 2008“
Výše nadačního příspěvku: 20.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Podpořený projekt: „Kresba a malba pro zdravotně postižené“
Výše nadačního příspěvku: 17.040,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

ANGELMAN.CZ
Podpořený projekt: „Setkání o.s. Angelman.CZ v roce 2008“
Výše nadačního příspěvku: 7.000,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Willík– o.s. rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem
Podpořený projekt: „Víkendové setkání rodin dětí a dospělých s WS“
Výše nadačního příspěvku: 5.400,- Kč.
Více informací o organizaci a podpořeném projektu naleznete zde

Reference

Díky vaší pomoci mohou matky z azylového domu a tréninkových bytů rozvíjet svoje rodičovské kompetence i dovednosti pro samostatný život. Nadace člověk člověku podporuje videotréninky interakcí s dětmi a nácviky praktických dovedností, které bychom jinak financovat nemohli.
Bc. Alena Racková, ředitelka, KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8 Více...
Věnujeme se integraci a vytváření zážitků pro handicapované děti a mládež. Chceme, aby si dokázaly užít neobyčejné věci a prožít pocit úspěchu, štěstí a podpory svých kamarádů. Příspěvek využijeme na letní tábor v sedlech koní. Díky vaší podpoře můžeme pro naše klienty vytvářet program, který bychom jinak uskutečnit nemohli.
Hana Hubaczová, předsedkyně, NADĚJE pro všechny, z.s. Více...
Vážíme si podpory Nadace člověk člověku, protože nám pomáhá realizovat náš dlouhodobý projekt dobrovolnického centra pro lidi se zrakovým postižením. Oceňujeme přístup nadace, která projevuje nadstandardní zájem o fungování služby a problematiku nevidomých.
MgA. David Lobpreis, MBA, ředitel Okamžik, z.ú. Více...
Dovolte mi poděkovat vám za finanční podporu spolku ITY z.s., který poskytuje odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti s handicapem, zejména s poruchou autistického spektra. Díky Nadaci člověk člověku můžeme zajistit personální zabezpečení služby, které je to nejpodstatnější.
Mgr. Bohumír Večerek, místopředseda spolku ITY z.s. Více...
Chtěl bych Vám poděkovat za dvouletou spolupráci. Díky Vaší nadaci jsme mohli projekt Vzdělávávání budoucích odborníků na vzácná onemocnění realizovat a zajistit našim pacientům garantovaný příspěvek na přípravu, realizaci a zpracování semináře.
René Břečťan, místopředseda Česká asociace pro vzácná onemocnění Více...