Výroční zpráva 2022


V loňském roce jsme na projekty pomoci realizované po celé ČR přispěli částkou 1,8 mil. Kč. Podpořili jsme 22 pomáhajících organizací. Získali jsme dary od rekordního poštu dárců. Toto a mnohem více se dozvíte v naší výroční zprávě.


Aktuality

Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...
Loňský rok byl osmnáctým rokem nadace. Podpořili jsme devatenáct projektů pomoci částkou 1 954 tis. Kč a podle našich odhadů tak pomohli zlepšit život až pěti stům jedinců po celé republice.  
Více...
Nadace se rozhodla prodpořit projekty těchto organizaci: Více...