Děkujeme všem, kteří zaslali žádost v rámci uzavřeného grantu vyhlášeného 16.6.2023.

Pokud se nenajdete na níže uvedeném seznamu, přestože jste žádost zaslali v souladu s pravidly, napište nám nejpozději do 22.9.2023 na e-mail@nadaceclovekcloveku.cz.

Seznam žadatelů:
Achilleus z.s.
Dětský domov HUSITA, o.p.s.
Centrum LOCIKA
Cestou necestou z.ú.
Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s.
FidoDido, z.s.
HOSPIC TEMPUS, z.s.
Kolpingova rodina Praha 8
LATA - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
Okamžik, z.ú.
Rodinné Integrační Centrum z.s.
Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú. (2 žádosti)
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z.s.
Svět Naděje z.s.
Tyflocentrum Olomouc
Unie pečujících z.s.

Aktuality

V pořadí osmnáctá výroční zpráva naší nadace je na světě. Dočtete se v ní, komu a jak jsme pomáhali, jak si na tom stojíme finančně a kdo nás  v loňském roce podpořil. Více...
Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...
Loňský rok byl osmnáctým rokem nadace. Podpořili jsme devatenáct projektů pomoci částkou 1 954 tis. Kč a podle našich odhadů tak pomohli zlepšit život až pěti stům jedinců po celé republice.  
Více...