Seznam přijatých žádostí do grantového řízení 2018


Děkujeme všem organizacím, které nám zaslaly žádost o příspěvek.
Žádosti budou vyhodnoceny v souladu s vypsanými pravidly zde.

Níže najdete seznam organizací, od kterých jsme žádost obdrželi. Dvakrát napsaný název organizace  znamená, že jsme obdrželi dvě žádosti.

Pokud v seznamu vaši organizaci nenajdete, přestože jste žádost zaslali v řádném termínu, kontaktujte nás na email@nadaceclovekcloveku.cz nejpozději do 26.9.2018.

ABATOP z.s.
ANULIKA z.s.
APLA Jižní Čechy, z.ú.
Armáda spásy v České republice
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub PAPRSEK
BEZKYD DZR, o.p.s.
Centrum LOCIKA, z.ú.
Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem z.s.
Centrum RoSa z.s.
Cesta životem bez bariér, z.s.
Cestou necestou, z.ú.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.
Dětské krizové centrum, z.ú. 
Dětský domov HUSITA, o.p.s.
Diecézní charita Brno - Oblastní chatita Třebíč
Diecézní charita Brno-Oblastní charita Blansko
Dílny tvořivosti, o.p.s.
Domácí hospic Duha, o.p.s.
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.
Domov Sue Ryder, z.ú.
Dům tří přání, z.ú.
ERGO Aktiv, o.p.s.
Farní charita Česká Lípa 
Hornomlýnská, o.p.s.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
Hospic svatého Lazara z.s.
Hospic v Mostě, o.p.s.
Charita Nový Hrozenkov
Charita sv. Anežky Otrokovice
Charita Šternberk
Charita Zábřeh
Cheiron T, o.p.s.
I MY, o.p.s.
IQ Roma servis, z.s.
ITY z.s.
Jistoty Domova, z.ú.
Junák - český skaut, z.s.
Kolpingova rodina Praha 8
Kolpingova rodina Smečno
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.
KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
Lata-programy pro mládež a rodinu, z.ú.
LECCOS, z.s.
Lemniskáta-život bez bariér, o.p.s.
Letní dům z.ú.
Lotos -  doléčovací centrum, o.p.s.
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet
NADĚJE 
NADĚJE pro všechny, z.s.
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z.s.
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.
Neposeda, z.ú.
Občanské sdružení Smíšek
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Písek
Okamžik, z.ú.
OS ČČK Kolín
OSVĚTA z.s.
Pestrá, o.p.s.
Podané ruce - osobní asistence
POHODA - společost pro normální život lidí s postižením,o.p.s.
Pro bono aliance
PROFICIO, z.s.
Prostor plus, o.p.s.
RC Radost o.p.s.
Rodina sv. Zdislavy z.s.
Ruka pro život o.p.s.
Ruka pro život o.p.s.
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Sdílení o.p.s.
Sdružení D, z.ú.
Sdružení D, z.ú.
Sdružení pěstounů Polárka, z.s.
Sdružení Petrov, z.s.
Senior fitnes z.s.
Společenství harmonie těla a ducha z.s.
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Středisko pro zrakově postižené (součástí organizace Diakonie ČCE-Středisko celostátních programů a služeb)
Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
THEIA - krizové centrum o.p.s.
Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s.
TŘI, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s.
Volno, sdružení pro  pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú.
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.
Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Za sklem, o.s.

Aktuality

Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...
Loňský rok byl osmnáctým rokem nadace. Podpořili jsme devatenáct projektů pomoci částkou 1 954 tis. Kč a podle našich odhadů tak pomohli zlepšit život až pěti stům jedinců po celé republice.  
Více...
Nadace se rozhodla prodpořit projekty těchto organizaci: Více...