Děkujeme všem, kteří v roce 2022 přispěli na naši činnost. Díky vám můžeme realizovat naše poslání. 

Obdrželi jsme dary v celkové výši 980 378,- Kč a počet dárců byl nejvyšší za celou dobu fungování naší nadace.

Níže uvádíme abecední seznam dárců, od kterých jsme dostali svolení se zveřejněním jejich jména či názvu firmy a výše daru:


Dárce Výše daru v Kč
Aleš Vávra 10 000
členové Golf Club Mnich 21 000
členové Golf Club Terasy Ústí n. L. 14 600
členové Prácheňský golfový klub 10 100
Daniel Gladiš 10 000
Erste Asset Management 10 000
Golf Village Obora s.r.o. 100 000
HAMAGA a.s. 100 000
Jan Hájek 10 000
March7 s.r.o. 10 000
Martin Batěk 50 000
Martin Konvalina 10 000
Michal Semotán 50 000
Michal Šnobr 50 000
Michal Znojil 5 000
Miroslav Švehla 15 000
Nadační fond CDCP 10 000
Odyssey 44, A.S. 10 000
Patria Finance 10 000
Petr Škoda 20 000
Radim Balík 12 000
Schanova s.r.o. 10 000
SILKOM Multimedia 25 000
TEP a.s. 75 000
Velkostatek Sedlice 100 000
XTB S.A. organizační složka 10 000
zaměstnanci RF HOBBY, s.r.o. 10 000
ZRUP Příbram a.s. 60 000

Aktuality

Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...
Loňský rok byl osmnáctým rokem nadace. Podpořili jsme devatenáct projektů pomoci částkou 1 954 tis. Kč a podle našich odhadů tak pomohli zlepšit život až pěti stům jedinců po celé republice.  
Více...
Nadace se rozhodla prodpořit projekty těchto organizaci: Více...