Poděkování dárcům

Milí dárci,
moc si vážíme si vaší důvěry!
Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Děkujeme, že spolu s námi děláte svět lepší!V roce 2023 nás podpořili tito dárci:
Dárce Výše daru v Kč
Amenity Resorts s.r.o. 10 240
Batěk Martin 50 000
členové Golf Clubu Kestřany 7 800
členové Golf Clubu Monachus 24 600
členové Golf Clubu Terasy Ústí 20 320
Martin Konvalina 10 000
HAMAGA a.s. 150 000
Škoda Petr 20 000
Šnobr Michal 50 000
Švehla Miroslav 15 000
TEP a.s. 75 000
ZRUP Příbram a.s. 60 000
Ostatní dárci celkem* 101 500
Přijaté dary celkem 594 460

* dárci, od kterých nemá nadace souhlas se zveřejněním jména a výše daru

Některým dárcům jsme dosud nevystavili potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Pokud máte o potvrzení zájem, prosíme, napište nám své jméno a adresu na email@nadaceclovekcloveku.cz, obratem vám potvrzení vystavíme.

Děkujeme všem, kteří jste souhlasili se zveřejněním vašeho jména a výše daru. Budeme rádi, když nám tento souhlas dají i ti, kdo nám na e-mail se žádostí o možnost zveřejnění dosud neodepsali.

Aktuality

Nadace člověk člověku vyhlašuje Grantové řízení 2024. Více...
V pořadí osmnáctá výroční zpráva naší nadace je na světě. Dočtete se v ní, komu a jak jsme pomáhali, jak si na tom stojíme finančně a kdo nás  v loňském roce podpořil. Více...
Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...