Děkujeme organizátorce Lence Schanové, autorovi knihy Janu Šumberovi, partnerům a všem, kdo darem nadaci projevili zájem o knihu a ochotu přispět na pomoc slabším a potřebným.


Díky vám všem se podařilo na účtu nadace nashromáždit částku 238.400 Kč!
Zvláště velké poděkování patří dárcům, kteří přispěli částkou vyšší než 500 Kč. Nebylo vás málo! Moc si vážíme vaší důvěry, že peníze použijeme na správnou věc.

Komu získané peníze pomohou?
  • Maminkám v azylovém domě získat potřebné návyky v péči o děti i domácnost
  • Dětem z dětských domovů udržet kontakt s rodinou a pracovat na jejich návratu do rodiny
  • Epileptikům a jejich rodinám sdílet své zkušenosti s nemocí a získat psychologickou pomoc
  • Nevidomým lidem trávit volný čas, zajistit pomoc s domácností, nákupy nebo doprovod při návštěvě lékaře za pomoci vyškoleného odborníka
  • Hospicovým pacientům zajistit zdravotní péči v domácím prostředí
  • Dětem ze sociálně slabého prostředí zajistit pomoc se školní přípravou
  • Mentálně postiženým dětem navštěvovat volnočasové aktivity
  • Dětem v pěstounské péči zajistit psychologickou pomoc
V případě potřeby vystavení potvrzení o přijetí daru či otázek, jak s vašimi dary nakládáme, se neváhejte na nás obrátit: email@nadaceclovekcloveku.cz.

Aktuality

Děkujeme všem, kteří zaslali žádost v rámci uzavřeného grantu vyhlášeného 16.6.2023.  Více...
Nadace člověk člověku vyhlašuje uzavřené grantové řízení Více...
Jaký byl loňský rok v nadaci? Přečtete si výroční zprávu za rok 2022. Více...
Děkujeme všem, kteří v  roce 2022 přispěli na naši činnost. Díky vám můžeme realizovat naše poslání.  Více...