Ohlédnutí za loňským rokem

Loňský rok byl osmnáctým rokem nadace. Podpořili jsme devatenáct projektů pomoci částkou 1 954 tis. Kč a podle našich odhadů tak pomohli zlepšit život až pěti stům jedinců po celé republice.  Podrobné informace, koho jsme podpořili najdete zde.
Už druhým rokem za sebou jsme naši pozornost a podporu věnovali projektům realizovaným organizacemi, se kterými spolupracujeme dlouhodobě.  S radostí sledujeme, jak se projekty vyvíjejí v delším časovém horizontu a přinášejí trvalé změny k lepšímu. V roce 2024 máme v plánu otevřít grantové řízení širšímu okruhu žadatelů. Těšíme se na nové výzvy, které nám nový rok přinese!

Aktuality

V pořadí osmnáctá výroční zpráva naší nadace je na světě. Dočtete se v ní, komu a jak jsme pomáhali, jak si na tom stojíme finančně a kdo nás  v loňském roce podpořil. Více...
Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...
Loňský rok byl osmnáctým rokem nadace. Podpořili jsme devatenáct projektů pomoci částkou 1 954 tis. Kč a podle našich odhadů tak pomohli zlepšit život až pěti stům jedinců po celé republice.  
Více...