Ohlédnutí za končícím rokem

Letošní i loňský rok byl výrazně ovlivněn probíhající epidemií. Pro nás v nadaci to znamenalo hlavně omezení osobních kontaktů s klienty neziskových organizací a s lidmi, kteří o ně pečují. Zdraví klientů, patřící mezi nejrizikovější skupinu, bylo prioritou. Pomáhali jsme na dálku, ale osobní setkání jsou pro naši práci velmi důležitá. E-mail, telefonát a někdy ani on-line schůzka nedokáže nahradit přímý kontakt s tím, komu pomáháme. 

Částečně jsme si toto vynahradili na podzim. Do grantového řízení se přihlásilo téměř 130 neziskových organizací. Absolvovali jsme velké množství schůzek, seznámili se se spoustou nových organizací a úžasných lidí, kteří v nich pracují. Tato setkání nás nabila novou energií. Rozhodli jsme se podpořit 28 projektů celkovou částkou přes 2 miliony korun, což je za naši 16ti letou historii rekord. Mrzí nás, že to nemohlo být více, protože mnoho předložených projektů bylo velmi potřebných.
Těšíme se, až všechny organizace v příštím roce navštívíme a uvidíme v terénu, jak naše příspěvky pomáhají, snad nám to covid dovolí.

Přejeme všem klidné a štědré vánoční svátky a vše dobré v novém roce!


Aktuality

Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...
Loňský rok byl osmnáctým rokem nadace. Podpořili jsme devatenáct projektů pomoci částkou 1 954 tis. Kč a podle našich odhadů tak pomohli zlepšit život až pěti stům jedinců po celé republice.  
Více...
Nadace se rozhodla prodpořit projekty těchto organizaci: Více...