Ohlédnutí za končícím rokem

Letošní i loňský rok byl výrazně ovlivněn probíhající epidemií. Pro nás v nadaci to znamenalo hlavně omezení osobních kontaktů s klienty neziskových organizací a s lidmi, kteří o ně pečují. Zdraví klientů, patřící mezi nejrizikovější skupinu, bylo prioritou. Pomáhali jsme na dálku, ale  osobní setkání jsou pro naši práci velmi důležitá. E-mail, telefonát a někdy ani on-line schůzka nedokáže nahradit přímý kontakt s tím, komu pomáháme. 

Částečně jsme si toto vynahradili na podzim. Do grantového řízení se přihlásilo téměř 130 neziskových organizací. Absolvovali jsme velké množství schůzek, seznámili se se spoustou nových organizací a úžasných lidí, kteří v nich pracují. Tato setkání nás nabila novou energií. Rozhodli jsme se podpořit 28 projektů celkovou částkou přes 2 miliony korun, což je za naši 16ti letou historii rekord. Mrzí nás, že to nemohlo být více, protože mnoho předložených projektů bylo velmi potřebných.
Těšíme se, až všechny organizace v příštím roce navštívíme a uvidíme v terénu, jak naše příspěvky pomáhají, snad nám to covid dovolí.

Přejeme všem klidné a štědré vánoční svátky a vše dobré v novém roce!


Aktuality

Letošní i loňský rok byl výrazně ovlivněn probíhající epidemií. Pro nás v nadaci to znamenalo hlavně omezení osobních kontaktů s klienty neziskových organizací a s lidmi, kteří o ně pečují. Více...
V letošním grantovém řízení se nadace rozhodla pro podporu projektů těchto organizaci:  Více...
Vzhledem k počtu přijatých žádostí a objemu práce související s jejich posouzením  nadace rozhodla o změně těchto termínů vyhlášeného grantového řízení : Více...
Děkujeme všem žadatelům za vypracování a zaslání žádosti o nadační příspěvek 2021. Více...