Golf pro nadaci

V rámci nadačních soutěží na golfových turnajích nám hráči a členové  Golf Clubu Mnich, Golf Clubu Terasy Ústí nad Labem a Golf Clubu Kestřany přispěli celkovou částkou 52 720 Kč.

Největší podíl na tomto výtěžku mají hráči Golf Clubu Mnich s příspěvkem 24 600 Kč a Golf Clubu Terasy Ústí nad Labem s příspěvkem 20 320 Kč.
 

Děkujeme všem hráčům za účast a  manažerům golfových resortů a trenérům za organizaci!

Výtěžek bude použit na projekty pomoci ohroženým a nemocným dětem a jejich rodinám.
Aktuality

Pravidelně dostáváme od organizací, se kterými spolupracujeme podrobné zprávy o tom, jak byl náš příspěvek použit... Více...
Milí dárci, moc si vážíme si vaší důvěry! Díky vám můžeme plnit naše poslání a pomáhat nemocným, handicapovaným a sociálně slabým jedincům.
Více...
Loňský rok byl osmnáctým rokem nadace. Podpořili jsme devatenáct projektů pomoci částkou 1 954 tis. Kč a podle našich odhadů tak pomohli zlepšit život až pěti stům jedinců po celé republice.  
Více...
Nadace se rozhodla prodpořit projekty těchto organizaci: Více...