Vyhlášení výsledků grantového řízení 2018


Děkujeme všem žadatelům za účast v letošním grantovém řízení. Správní rada se v jeho rámci rozhodla podpořit projekty těchto organizací:

APLA Jižní Čechy, z.ú.
Cestou necestou, z.ú.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.
Dětský domov HUSITA, o.p.s.
Hornomlýnská, o.p.s.
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
I MY, o.p.s.
ITY z.s.
Kolpingova rodina Praha 8
Lata-programy pro mládež a rodinu, z.ú.
NADĚJE pro všechny, z.s.
Občanské sdružení Smíšek
Okamžik, z.ú.
Rodina sv. Zdislavy z.s.
Sdílení o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s.
Volno, sdružení pro  pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú.

Výše uvedené organizace od nás obdrží v nejbližších dnech e-mail s informací o výši příspěvku a podmínkách jeho udělení.

Aktuality

Děkujeme všem žadatelům za účast v letošním grantovém řízení Více...
Děkujeme všem organizacím, které nám poslaly žádost o příspěvek.  Více...
Třináctá výroční zprava, třínáctý rok života nadace, více než třináct miliónů korun vyplacených na projekty pomoci či na přímou podporu potřebným... Více...
Nadace člověk člověku vyhlašuje dne 30.4.2019 grantové řízení. Více...