Změna termínu vyhlášení výsledků grantového řízení a podpisu smlouvy o příspěvku

Vzhledem k počtu přijatých žádostí a objemu práce související s jejich posouzením nadace rozhodla o změně těchto termínů vyhlášeného grantového řízení:
 
  původní termín nový termín
Vyhodnocení žádostí***:                 5.11.2021 do 12.11.2021
Podpis smlouvy o příspěvku*****:  do 30.11.2021 do 3.12.2021
 
*** K tomuto dni budou organizace o výsledku vyhodnocení vyrozuměny oznámením na webových stránkách nadace.
***** Pokud do tohoto data nedojde k uzavření smlouvy o příspěvku z důvodů nedodržení termínů pro podpis ze strany příjemce grantu,  nadace si vyhrazuje právo po tomto datu smlouvu o příspěvku neuzavřít a návrh smlouvy o příspěvku tímto pozbývá platnosti, stejně jako rozhodnutí nadace o přidělení příspěvku.

 

Aktuality

Nadace vyhlašuje mimořádný grant na podporu organizací pomáhající uprchlíkům z Ukrajiny Více...
Letošní i loňský rok byl výrazně ovlivněn probíhající epidemií. Pro nás v nadaci to znamenalo hlavně omezení osobních kontaktů s klienty neziskových organizací a s lidmi, kteří o ně pečují. Více...
V letošním grantovém řízení se nadace rozhodla pro podporu projektů těchto organizaci:  Více...
Vzhledem k počtu přijatých žádostí a objemu práce související s jejich posouzením  nadace rozhodla o změně těchto termínů vyhlášeného grantového řízení : Více...