Změna termínu vyhlášení výsledků grantového řízení a podpisu smlouvy o příspěvku

Vzhledem k počtu přijatých žádostí a objemu práce související s jejich posouzením nadace rozhodla o změně těchto termínů vyhlášeného grantového řízení:
 
  původní termín nový termín
Vyhodnocení žádostí***:                 5.11.2021 do 12.11.2021
Podpis smlouvy o příspěvku*****:  do 30.11.2021 do 3.12.2021
 
*** K tomuto dni budou organizace o výsledku vyhodnocení vyrozuměny oznámením na webových stránkách nadace.
***** Pokud do tohoto data nedojde k uzavření smlouvy o příspěvku z důvodů nedodržení termínů pro podpis ze strany příjemce grantu,  nadace si vyhrazuje právo po tomto datu smlouvu o příspěvku neuzavřít a návrh smlouvy o příspěvku tímto pozbývá platnosti, stejně jako rozhodnutí nadace o přidělení příspěvku.

 

Aktuality

Děkujeme všem, kteří v  roce 2022 přispěli na naši činnost. Díky vám můžeme realizovat naše poslání.  Více...
Děkujeme organizátorce Lence Schanové, autorovi knihy Janu Šumberovi, partnerům a všem, kdo darem nadaci projevili zájem o knihu a ochotu přispět na pomoc slabším a potřebným.
Více...
Děkujeme České investiční konferenci, Lence Schanové a Janu Šumberovi Více...
Vyhlášení výsledků Grantu podpory obecně prospěšných projektů vyhlášeného 15.6.2022 Více...