Změna termínu vyhlášení výsledků grantového řízení a podpisu smlouvy o příspěvku

Vzhledem k počtu přijatých žádostí a objemu práce související s jejich posouzením nadace rozhodla o změně těchto termínů vyhlášeného grantového řízení:
 
  původní termín nový termín
Vyhodnocení žádostí***:                 5.11.2021 do 12.11.2021
Podpis smlouvy o příspěvku*****:  do 30.11.2021 do 3.12.2021
 
*** K tomuto dni budou organizace o výsledku vyhodnocení vyrozuměny oznámením na webových stránkách nadace.
***** Pokud do tohoto data nedojde k uzavření smlouvy o příspěvku z důvodů nedodržení termínů pro podpis ze strany příjemce grantu,  nadace si vyhrazuje právo po tomto datu smlouvu o příspěvku neuzavřít a návrh smlouvy o příspěvku tímto pozbývá platnosti, stejně jako rozhodnutí nadace o přidělení příspěvku.

 

Aktuality

Děkujeme všem žadatelům. Seznam přijatých žádostí najdete zde Více...
Nadace člověk člověku je partnerem letošního ročníku České investiční konference  Více...
Nadace člověk člověku vyhlašuje uzavřené grantové řízení  Více...
Komu a jak jsme v loňském roce pomohli? Kdo pomohl svým darem nám? To vše se dozvíte ve výroční zprávě. Více...