Přispíváme k tomu, aby dobročinnost a ochota pomoci byla přirozenou součástí každého z nás.

Poslání nadace

Nadace podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže. Nadace rovněž podporuje projekty, jejichž cílem je pomoci handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. 

Komu nadace pomáhá?

Nadace je  zaměřená na podporu rodiny, dětí, mládeže, handicapovaných a sociálně slabých jedinců. Nadace po dobu svého působení podpořila 62 neziskových organizací a tři rodiny a vyplatila jim nadační příspěvky v celkové výši 13.501.494 Kč, více zde

Jakou formou naši pomoc realizujeme?

Nadace přiděluje finanční prostředky neziskovým organizacím na konkrétní projekty.
Naše pomoc je adresná a přesně víme, na co se námi darované peníze používají. S organizacemi se osobně známe a námi podpořené akce navštěvujeme.
Řadu neziskových organizací podporujeme dlouhodobě, ale naše Nadace je otevřena i novým organizacím a projektům, které nás osloví svou potřebností. Pečlivě se věnujeme každé doručené žádosti a sami stále aktivně hledáme, kde můžeme pomoci.

Proč podporovat naší nadaci?

  • Dary od dárců jsou v plné výši rozdělovány potřebným.
  • Pracujeme na dobrovolnické bázi, nadace nemá žádné osobní náklady, veškeré administrativní náklady jsou hrazeny zakladateli.
  • Jsme transparentní, pravidelně zveřejňujeme auditované účetní závěrky, výroční zprávy i informace o podpořených projektech.
  • Za 12 let našeho působení v neziskovém sektoru jsme si vybudovali dobré jméno, o čemž svědčí zpětná vazba od podpořených organizací, více zde


Statut nadace ke stažení  zde

Pomáhají nám