Výroční zpráva 2013


Všem našim příznivcům, dárcům, spolupracovníků i příjemcům nadačních příspěvků předkládáme výroční zprávu za rok 2013. Doufáme, že v nich najdete všechny důležité informace o naší činnosti v loňském roce.

Aktuality

Rozhodli jsme se rozšířit aktuality o informace z některých cest za organizacemi, které naše nadace podporuje. Setkání  s lidmi, kteří v nich pracují, vnímáme jako velmi přínosné pro naši práci a touto cestou se pokusíme vám je přiblížit.
Více...
Děkujeme všem žadatelům  za účast v letošním grantovém řízení. Správní rada tímto zveřejňuje seznam organizací, jimž bude v letošním grantovém řízení udělen příspěvek.  Více...
Představujeme vám naši výroční zprávu za rok 2016 Více...
Děkujeme všem organizacím, které nám poslaly žádost o příspěvek! Více...