Výroční zpráva 2013


Všem našim příznivcům, dárcům, spolupracovníků i příjemcům nadačních příspěvků předkládáme výroční zprávu za rok 2013. Doufáme, že v nich najdete všechny důležité informace o naší činnosti v loňském roce.

Aktuality

Vážení přátelé, podrobně se o dění v nadaci v loňském roce dozvíte z výroční zprávy, která bude na našem webu nejpozději do konce června. Více...
Je páteční poledne a my se Šárkou vyrážíme do Kadaně navštívit Svět naděje, organizaci Více...
Děkujeme všem žadatelům za účast v letošním grantovém řízení. Správní rada se v jeho rámci rozhodla podpořit projekty těchto organizací: Více...
Děkujeme všem organizacím, které nám poslaly žádost o příspěvek! Více...